Till navigation Till innehåll
Bild för - Backstage_16x9_bla.jpgBild för - Backstage_16x9_bla.jpgBild för - Backstage_16x9_bla.jpg

Utlysning: stödpaket för musikbranschen

Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem

Europeiska kommissionen har utlyst 2,5 miljoner euro för ett innovativt stödprogram för musiksektorn som syftar till att främja en grön, digital och rättvis återhämtning från krisen som utlösts av covid-19-pandemin.

I sitt tredje år riktar sig pilotsatsningen Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent mot behovet att stödja musikbranschens återhämtning och framtida utveckling efter covid-19-krisen. Till skillnad från många räddningspaket som lanserades för att bemöta de akuta behoven av finansiellt stöd, syftar det här programmet till att stötta musikbranschens långsiktiga återhämtning genom att stärka dess möjligheter att möta en förändrad realitet och sektorns framtida hållbarhet.

Utlysningen riktar sig till aktörer som vill utveckla, implementera och leda ett stödprogram som fördelar EU-medlen i form av bidrag, baserat på en behovsanalys. Programmet kan bestå av en eller flera utlysningar som måste täcka in följande tre teman:

  • Grön återhämtning (green recovery)
  • Digital återhämtning (digital recovery)
  • Rättvis och hållbar återhämtning (just and resilient recovery)

Den sökande som beviljas bidrag kommer att ansvara för hanteringen av alla processer inom projektet, vilket inkluderar bl.a. utformning och utlysning av stöd, kommunikation, urval av ansökningar, administration av avtal och budget, samt kvalitetssäkring. Dessutom ingår en uppföljning (ex-post analysis) i uppdraget, som ska undersöka programmets resultat och effektivitet och som ska genomföras av en oberoende utredare.

Kommissionen ska inrätta en styrgrupp som övervakar implementeringen av programmet. Den sökande som beviljas bidrag förväntas stödja styrgruppens arbete genom att regelbundet rapportera om projektets utveckling samt delta i styrgruppens möten.

Vem kan ansöka?

Den här utlysningen riktar sig till offentliga och privata organisationer (juridiska personer), exempelvis icke vinstdrivande organisationer (privata eller offentliga), myndigheter, offentliga förvaltningar på nationell, regional eller lokal nivå, internationella organisationer, samt vinstdrivande organisationer.

Ansökan måste göras av ett konsortium bestående av minst två partners som uppfyller ovan nämnda kriterier och projektet leds av en projektkoordinator.

Åtminstone en europeisk organisation som representerar den europeiska musikbranschen bör ingå i konsortiet.

Privatpersoner kan inte ansöka.

Budget

Den totala budgeten för utlysningen är 2 500 000 euro. Europeiska kommissionen förväntas finansiera en ansökan.

EU-stödet kan utgöra högst 90 procent av den totala projektbudgeten.

Tidsplan

De sökande får besked om sin ansökan vid årsskiftet 2020/21. Programmet förväntas lanseras i maj 2021 och ska pågå i max. 30 månader.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag framflyttad till 30 oktober.

Läs mer om utlysningen och ansök här

Music Moves Europe Preparatory action 2020: Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem

+ + +