Till navigation Till innehåll

Prioriteringar inom Delprogrammet kultur

Kulturdelen i Kreativa Europa har särskilda prioriteringar. Flera av dessa är samma som de prioriteringar som gäller för hela programmet. Projekt som innehåller följande typ av insatser prioriteras.

Prioriteringar för att stärka kultursektorns kapacitet

  • Stöd till insatser som ger kulturella och kreativa aktörer de färdigheter, den kompetens och de kunskaper som kan bidra till att stärka de kulturella och kreativa sektorerna. Det inkluderar främjande av anpassning till digital teknik, testande av innovativa tillvägagångssätt för publikutveckling och testande av nya affärs- och ledningsmodeller.
  • Stöd till insatser som gör att kulturella och kreativa aktörer kan samarbeta internationellt och kan internationalisera sina yrkeskarriärer och sin verksamhet, i och utanför unionen, på grundval av långsiktiga strategier.
  • Stöd till insatser för att stärka europeiska kulturella och kreativa organisationer och internationellt nätverksarbete för att underlätta tillträdet till nya yrkesmöjligheter.

Prioriteringar för att främja cirkulation över gränserna

  • Stöd till internationella turnéer, evenemang, festivaler och utställningar.
  • Stöd till cirkulation för europeisk litteratur för ökad tillgänglighet.
  • Stöd till publikutveckling som ett sätt att främja intresset för och förbättra tillgången till europeiska kulturella och kreativa verk och materiellt och immateriellt kulturarv.
  • Stöd till insatser för att stärka europeiska kulturella och kreativa organisationer och internationellt nätverksarbete för att underlätta tillträdet till nya yrkesmöjligheter.
+ + +