Till navigation Till innehåll

Programmets mål

Kreativa Europas övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och främja Europas kulturarv.

Programmet ska stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft för att liksom alla andra EU-program uppnå Europa 2020-målen om att främja smart och hållbar tillväxt för alla. 

Kreativa Europa har också följande särskilda mål: 

  • Stödja de europeiska kulturella och kreativa sektorernas förmåga att verka transnationellt och internationellt. 
  • Främja cirkulationen över gränserna för kulturella och kreativa verk och aktörer, i synnerhet konstnärer, nå ut till ny och större publik samt förbättra tillgången till kulturella och kreativa verk med särskild inriktning på barn, unga, personer med funktionsnedsättningar och underrepresenterade grupper. 
  • Stärka den finansiella kapaciteten hos mikro, små och medelstora företag och organisationer inom kulturella och kreativa sektorer på ett hållbart sätt. 
  • Främja utarbetandet av policyutveckling, innovation, publikutveckling och nya affärs- och ledningsmodeller genom stöd till transnationellt policysamarbete. 
+ + +