Till navigation Till innehåll
Bild för - open call-scenkonst-ny.jpgBild för - open call-scenkonst-ny.jpgBild för - open call-scenkonst-ny.jpg

Ny utlysning inom Kreativa Europa.

Utlysning: stöd till plattform för landövergränsande distribution av europeisk scenkonst

Coronakrisen har visat hur sårbart scenkonstområdet är i den nuvarande situationen, där många scener har tvingats stänga och de flesta föreställningar är pausade eller genomförs med strikta restriktioner. Sista ansökningsdag är den 31 juli 2020.   

Europeiska kommissionens Generaldirektorat för utbildning, unga, sport och kultur har utlyst en upphandling av kontrakt för att skapa en plattform för att undersöka, kartlägga, testa och föreslå relevanta initiativ på EU-nivå för att främja distribution av europeisk scenkonst. Det nya initiativet omfattar teater, dans, cirkus och street art och tar hänsyn till den nya verkligheten som scenkonstsektorn befinner sig i. 

I uppdraget ingår att göra en kartläggning av stödsystem för distribution av scenkonst (fysiskt och/eller digitalt), framförallt på transnationell nivå. Kartläggningen ska bland annat ska ge en översikt av de stöd som finns för kostnader för distribution av scenkonst, inklusive kostnader för översättning och relevanta digitala verktyg. Kartläggningen ska innehålla alla steg: sektoriella, regionala, nationella, europeiska och utomeuropeiska.  

Vidare ingår att skapa en digital plattform (webbplats) samt att genomföra en pilotinsats för att testa initiativ och stödformer för att främja landöverskridande distribution av scenkonst (fysiskt och digitalt) i Europa. Plattformens europeiska dimension är grundläggande i utlysningen.  

Stödmottagaren/mottagarna ska även formulera rekommendationer till Europeiska kommissionen gällande framtida stödsystem eller andra EU-initiativ inom området distribution av scenkonst.  

Övergripande mål  

  • Att skapa en plattform och testa ett distributionsstöd för scenkonst som kan utvecklas vidare i det kommande Kreativa Europa-programmet 2021–2027.   

Särskilda mål   

  • Att kartlägga existerande stödsystem (inklusive för liveupptagning och streaming av scenkonstföreställningar) och analysera förutsättningarna för att testa ett nytt sätt att stödja och främja landsöverskridande distribution av scenkonst (fysiskt och digitalt).  

  • Skapa en onlineplattformoch testa ett stödsystem för fysisk och digital landöverskridande distribution av scenkonstverk.   

  • Ge rekommendationer och formulera slutsatser till Europeiska kommissionen gällande att inkludera ett stödsystem för distribution av scenkonst i det kommande Kreativa Europa-programmet 2021–2027.   

Uppdraget ska även:  

  • Adressera tillgänglighet, inkludering, mångfald och jämställdhet.

  • Adressera alla uttryck inom scenkonsten. 

  • Adressera mobilitetens miljöpåverkan och den digitala kulturens roll. 
    Som en del av Europeiska kommissionen arbete för hållbar utveckling inom Green New Deal och Agenda 2030, ingår i uppdraget att undersöka olika sätt att mildra sektorns koldioxidavtryck och mer hållbara sätt att turnera. En framåtriktad reflektion om användning av digitala verktyg (exempelvis liveinspelning och streaming som komplement), samt att utforska områdena publikupplevelser och publikutveckling ska även inkluderas.  

Genom denna nya satsning vill Europeiska kommissionen bidra till att stärka Europas scenkonstsektor, bygga en mer motståndskraftig sektor och en hållbar framtid.  

Vem kan ansöka?  

En organisation eller konsortium bestående av flera organisationer kan lämna ett anbud. Vid ansökan av ett konsortium måste en organisation vara huvudsökande. Grundläggande kriterier som den sökande måste uppfylla, samt grunder för bedömning av ansökan finns angivna i dokumentet Tender Specifications, se länk nedan.  

Budget 

Total budget är 2 500 000 euro.  

Beslutsprocessen 

Ansökan bedöms utifrån de bedömningskriterier som finns formulerade i dokumentet Tender specifications, uppdelat på pris (30 procent) och kvalité (70 procent).  

Sista ansökningsdatum 

Den 31 juli 2020 kl. 16.00.   

Läs mer och ansök

Samtliga dokument för utlysningen och ansökan 
 
Tender Specifications 

Kontakt

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige. Föräldraledig.
+ + +