Till navigation Till innehåll
Kreatörslånet riktar sig till kommersiella verksamheter inom kulturella och kreativa näringar. Illustration Kreatörslånet.Kreatörslånet riktar sig till kommersiella verksamheter inom kulturella och kreativa näringar. Illustration Kreatörslånet.Kreatörslånet riktar sig till kommersiella verksamheter inom kulturella och kreativa näringar. Illustration Kreatörslånet.

Illustration: Kreatörslånet.

Finansiell lånegaranti inom Kreativa Europa

En del av det sektorsövergripande programområdet i EU-programmet Kreativa Europa är en finansiell lånegaranti. Europeiska investeringsfonden (EIF) ansvarar för satsningen som lanserades 2016 på uppdrag av Europeiska kommissionen. Banker och finansiella låneinstitut ansöker till EIF för att erbjuda lån på nationell nivå.

Syftet med lånegarantin är att stärka de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och bidra till att små och medelstora företag kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Företag inom dessa sektorer ges därför möjlighet att ansöka om lån för att utveckla sin verksamhet.

Bakgrunden är att företag inom de kulturella och kreativa sektorerna i dag har svårt att få ta ett banklån. Europeiska kommissionens analyser visat att bristen på finansieringsmöjligheter för kulturella och kreativa företag är ett hinder för utveckling. Europeiska kommissionen bedömer att underfinansieringen för kulturella och kreativa företag i Europa är cirka 1,9 miljarder euro per år och att det därför finns ett stort behov av stärkta finansieringsmöjligheter. Den finansiella lånegarantin inom Kreativa Europa har en total budget på 181 miljoner euro och förväntas generera mer än en miljard euro i lån till kulturella och kreativa företag inom EU.

Kreatörslånet från Marginalen Bank

Kreatörslånet är till för kommersiella verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Marginalen Bank har som första svenska aktör ingått ett avtal om en CCS-garanti (CCS betyder cultural and creative sectors) med Europeiska investeringsfonden (EIF), för finansiering av företag inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Utifrån garantin har Marginalen Bank tagit fram Kreatörslånet, ett riktat lån till svenska små och medelstora företag med kommersiell verksamhet inom kulturella och kreativa näringar, såsom exempelvis arkitektur, design, hantverk, film, tv, dataspel, musik, litteratur och konst.

Fakta om garantin

 • Garantins syfte är att stödja finansieringen av kommersiella företag och företagare med verksamhet inom de kulturella och kreativa näringarna.
 • Garantin innebär att Europeiska investeringsfonden (EIF) garanterar 70 procent av lånebeloppet och att Marginalen Bank därmed kan dela risken med EIF och låntagaren. 
 • Marginalen Bank kommer att bygga upp en portfölj av företagslån på upp till maximalt 200 miljoner kronor under en treårsperiod. Baserat på den förväntade lånestorleken kommer detta att leda till lån för ett par hundra företag.
 • Garantin omfattar små och medelstora företag med hemvist i Sverige som har verksamhet inom kulturella och kreativa näringar. (Läs mer om vad som ingår i kulturella och kreativa näringar nedan. Definitionen är beslutad i förordningen för Kreativa Europa).
 • Garantin löper fram till oktober 2022 och ingår i EU:s garantifacilitet för kulturella och kreativa sektorer inom programmet Kreativa Europa.

Om Kreatörslånet

 • Låneerbjudande kopplat till garantin från EIF. Kreatörslånet är från 100 000 till 1 000 000 kronor. 
 • Lånen ska användas för rörelsekapital eller för finansiering av investeringar.
 • Lånets löptid är från 2 till 5 år.

Vilka företag omfattas?

 • Låneerbjudandet riktar sig till små och medelstora svenska företag med kommersiell verksamhet inom kulturella och kreativa näringar.
 • Följande branscher är inkluderade: arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, foto, konst inklusive gallerier, hantverk, audiovisuella medier inklusive film, tv, dataspel och multimedia, materiella och immateriella kulturarv, design inklusive både konsument- och industridesign, festivaler, musik, litteratur, scenkonst, publicistisk verksamhet, radio.
 • Följande kan också omfattas: mode, smyckes- och möbelproducenter och liknande. För att omfattas av låneerbjudandet måste bolaget tillhöra eller ha verksamhet inom en av branschkoderna som omfattas av garantin. Företaget kan också omfattas av garantin om det inom de senaste två åren har ansökt om immateriella rättigheter (IP), såsom upphovsrätt, varumärken, distributionsrättigheter eller andra liknande rättigheter inom KKN, eller genom att ha fått pris/utmärkelse inom relevanta branschkoder.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs på Marginalen Banks webbplats.

Läs mer 

Frågor och svar om Kreatörslånet  

Marginalen Bank

Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF)

Kontakta oss

Elin Rosenström

 • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige

Tanja von Dahlern

 • Handläggare