Till navigation Till innehåll
Bild för - KE_10_RGB.jpgBild för - KE_10_RGB.jpgBild för - KE_10_RGB.jpg

Lånegaranti

Genom Kreativa Europa erbjuder Marginalen Bank lånemöjligheter för kulturella och kreativa företag i Sverige.

Lånegarantin är till för att stärka de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och bidra till att små och medelstora företag kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Marginalen Bank har tagit fram Kreatörslånet som riktar sig till svenska små och medelstora företag som bedriver kommersiell verksamhet inom kulturella och kreativa näringar (KKN).

Europeiska investeringsfonden (EIF) ansvarar för den finansiella lånegarantin som lanserades 2016 på uppdrag av Europeiska kommissionen. Ett femtontal EU-länder deltar i satsningen. Lånegarantin inom Kreativa Europa har en total budget på 181 miljoner euro och förväntas generera mer än en miljard euro i lån till kulturella och kreativa företag inom EU.

Banker och finansiella låneinstitut ansöker till EIF för att erbjuda lån på nationell nivå. I Sverige har Marginalen Bank ingått avtal med EIF och erbjuder lån till kulturella och kreativa företag genom Kreatörslånet. 
 
Om Kreatörslånet hos Marginalen Bank 

  • Kulturella och kreativa företag kan ansöka om lån från 100 000 till 1 000 000 kronor.  
  • Lånen ska användas för rörelsekapital eller för finansiering av investeringar. 
  • Lånets löptid är från 2 till 5 år. 
  • Garantin innebär att EIF garanterar 70 procent av lånebeloppet och att Marginalen Bank därmed kan dela risken med EIF och låntagaren.  
  • Marginalen Bank bygger upp en portfölj av företagslån upp till 200 miljoner kronor under en treårsperiod.  
  • Garantin löper fram till oktober 2022 och ingår i EU:s garantifacilitet för kulturella och kreativa sektorer inom programmet Kreativa Europa. 

Verksamhetsområden som omfattas av lånegarantin: 
Bildkonst (inklusive galleriverksamhet), hantverk, design (inklusive konsument- och industridesign), mode, smyckes- och möbelproducenter, arkitektur, arkiv, bibliotek, kulturarv. museer, foto, musik, litteratur, scenkonst, publicistisk verksamhet (tidskrifter, nyhetsmedier, radio) samt audiovisuella medier (inklusive film, tv, dataspel och multimedia).  


Hur ansöker jag?
 

Ansökan görs på Marginalen Banks webbplats 


Läs mer  

Frågor och svar om Kreatörslånet   

Marginalen Bank 

Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (EIF)