Peris Costumes är ett spanskt företag som syr upp, syr om och hyr ut scenkläder. Företaget har utvecklat sin verksamhet via lånegarantin i Spanien. Peris Costumes är ett spanskt företag som syr upp, syr om och hyr ut scenkläder. Företaget har utvecklat sin verksamhet via lånegarantin i Spanien. Peris Costumes är ett spanskt företag som syr upp, syr om och hyr ut scenkläder. Företaget har utvecklat sin verksamhet via lånegarantin i Spanien.

Peris Costumes är ett spanskt företag som syr upp, syr om och hyr ut scenkläder. Företaget har utvecklat sin verksamhet via lånegarantin i Spanien.

Lånegarantin - en del av Kreativa Europa

Lånegarantin lanserades av EU-kommissionen 2016. Genom satsningen kan små och medelstora företag och organisationer inom de kulturella och kreativa sektorerna söka lån från banker och låneinstitut för att utveckla verksamheter och projekt.

Syftet med lånegarantin är att stärka de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och bidra till att små- och medelstora företag inom de här branscherna blir mer konkurrenskraftiga. Syftet är också att banker och låneinstitut i Europa ska få ökad kunskap om kulturella och kreativa företag och marknader, och mer erfarenhet av att bedöma affärsplaner från den typen av aktörer.

Hur fungerar den finansiella lånegarantin?

Banker eller andra låneinstitut kan ansöka hos Europeiska investeringsfonden, EIF, om att delta i programmet och vara en så kallad intermediär, det vill säga mellanhand, mellan EIF och kulturella och kreativa företag och organisationer nationellt. EIF ansvarar för satsningen på uppdrag av EU-kommissionen.

Företag och organisationer som är intresserade av att söka lån kan kontakta den bank eller det låneinstitut som ingår i lånegarantin i det land där organisationen är baserad. I dagsläget finns möjlighet att söka lånegaranti i 12 EU-länder, men ännu inte i Sverige.

Vi uppdaterar vår webbplats och våra sociala medier löpande när det finns ny information om den finansiella lånegarantin i Sverige.

Vilka företag och organisationer kan söka lån?

Företag och organisationer med registrerad SNI/NACE-kod inom de kulturella och kreativa sektorerna, det vill säga: litteratur, förlagsverksamhet, bibliotek, radio, musik, scenkonst (teater, dans), bildkonst, museer, konsthantverk, design, immateriellt och materiellt kulturarv, arkiv, film, tv, dataspel och multimedia. Festivaler, oavsett kulturuttryck, kan också ansöka.

Vem kan bli långivare?

Information om vilken organisation som kan ansöka om att vara finansiell intermediär och vilken typ av tjänster som dessa åtar sig erbjuda finns att läsa på EIF:s webbplats (öppnas i nytt fönster).

Till viss del täcker EU-kommissionen långivarnas potentiella risker/förluster när de ger lån. För individuella lån täcker lånegarantin upp till 70 procent av de eventuella förlusterna, och för låneportföljer täcker den upp till 25 procent.

Som en del av satsningen erbjuder EIF kapacitetsutveckling om de kulturella och kreativa sektorerna för de banker och låneinstitut som deltar. De kulturella och kreativa verksamheter som deltar får också möjlighet att lära sig mer om de affärsmässiga delarna av att driva företag, exempelvis hur en affärsplan kan utvecklas.

Bakgrund

Lånegarantin inom Kreativa Europa har en budget på totalt 181 miljoner euro och förväntas generera mer än en miljard euro i lån till kulturella och kreativa företag inom EU.

EU-kommissionens analyser visar att bristen på finansieringsmöjligheter är ett hinder för de kulturella och kreativa sektorernas utveckling. Kommissionen uppskattar att underfinansieringen är cirka 1,9 miljarder euro, det vill säga cirka 21 miljarder kronor, per år. Det finns därför ett behov av stärkta finansieringsmöjligheter för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Grundpelaren i Kreativa Europa är de stöd som finns att söka. Lånegarantin är en kompletterande del i programmet.

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige

Eva Rehbinder

  • Handläggare