Till navigation Till innehåll
A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker. En man och en kvinna i svart klädsel på ett torrt gräsfält med grön rök.A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker. En man och en kvinna i svart klädsel på ett torrt gräsfält med grön rök.A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker. En man och en kvinna i svart klädsel på ett torrt gräsfält med grön rök.

A Radar Styled Novel. Foto: Mats Bäcker.

16 svenska organisationer får EU-stöd för europeiskt kultursamarbete

Nu är det klart vilka europeiska samarbetsprojekt som beviljats stöd i årets omgång inom EU-programmet Kreativa Europa.

Totalt fick 16 svenska organisationer stöd för att delta i 14 projekt: tio mindre samarbetsprojekt och 4 större samarbetsprojekt. Tre svenska organisationer är projektledare och 13 deltar som projektpartners. Stort grattis till er!

Det var fortsatt högt söktryck i omgången. Från organisationer i Europa inkom totalt 383 ansökningar, varav 113 beviljades sammanlagt 47 127 894 euro. Av 314 ansökningar om mindre samarbetsprojekt beviljades 93 projekt 17 359 091 euro och av 69 ansökningar om större samarbetsprojekt beviljades 20 projekt 29 768 803 euro.

627 organisationer i Europa fick stöd för att delta i europeiska samarbetsprojekt, varav 208 i större samarbetsprojekt och 419 i mindre samarbetsprojekt. Sammanlagt 2008 europeiska organisationer deltog i ansökningarna, varav 683 organisationer i större samarbetsprojekt och 1326 organisationer i mindre samarbetsprojekt, vilket visar ett stort intresse för europeiskt kultursamarbete.

Beslut om stöd fattas med grund i särskilda bedömningskriterier. Alla ansökningar poängsätts och en ansökan kan få max 100 poäng. Den lägsta poängen för att beviljas stöd i årets omgång var 80 poäng för de större samarbetsprojekten och 75 poäng för de mindre samarbetsprojekten.

En av de svenska organisationer som fick sin ansökan beviljad är A Radar Styled Novel. De projektleder det stora europeiska samarbetet The Sphere.

Grattis A Radar Styled Novel! Berätta mer om er!

Vi är så otroligt glada och stolta över att vi är projektägare för 1 av 20 storskaliga Kreativa Europa-projekt. Det känns overkligt och fantastiskt att vi som en relativt nyetablerad svensk cirkusaktör har lyckats passera det nålsögat.

A Radar Styled Novel är ett anagram för våra efternamn: Saloranta & de Vylder. Saloranta & de Vylder inleddes som ett ramverk för samarbetet mellan oss: Olle Saloranta Strandberg och Sara de Vylder. 

Vi drivs av att utveckla alternativa modeller för kreativa processer och scenkonstproduktion för att på så sätt hitta nya format och sammanhang för vår konst. Arbetet med The Sphere är verkligen nästa nivå inom det här området.

Berätta mer om ert europeiska samarbetsprojekt!

The Sphere är ett 3-årigt projekt med fokus på nya affärsmodeller och digitalisering för cirkus- och scenkonstsektorn. Som en ny transnationell produktions- och affärsmodell som drivs av Distributed Ledger Technologies (Blockchain) kommer The Sphere att göra det möjligt för varje deltagare att delta i utformningen av nya organisatoriska, estetiska och ekonomiska former. The Sphere är ett öppet web 3.0 nätverk där allas bidrag till en viss kreativ process registreras. Detta möjliggör en radikal förändring av hur vi skapar scenkonst, hanterar ersättning och immateriell egendom. Samtidigt stärker The Sphere arrangörer, publiken som intressenter samt stimulerar konstnärliga samarbeten och nytänkande. Sfären har potentialen att bli ett viktigt transdisciplinärt nav för att skapa forskning i gränslandet mellan konst, nya styrningspraxis och medieteknik. Det har fallit sig naturligt att The Sphere är ett internationellt konstnärligt projekt då arbetet ska ske med projektparterna och ytterligare samarbetsparter.

Nu gäller det att genomföra ett fantastiskt projekt som kommer att inkludera massor av cirkusartister, konstnärer, forskare och så vidare. Vi vill att The Sphere ska generera en stor mängd glädje och kvalitet. Here’s to The Sphere!

/Saloranta & de Vylder // A Radar Styled Novel

Läs hela intervjun med A Radar Styled Novel

Svenska organisationer som beviljats stöd till europeiska samarbetsprojekt 2020

Läs om projektens innehåll och se vilka organisationer i andra europeiska länder som de svenska aktörerna samarbetar med via länkarna nedan.

Större samarbetsprojekt (larger scale cooperation projects) 

Organisation: A Radar Styled Novel (projektledare)
Stockholm School of Economics Institute for Research (partner), Steven Bachelder (partner)
Projekt: The Sphere
Summa: 1 053 470 euro
Läs mer

Organisation: Norrlandsoperan
Projekttitel: Perfoming Gender - Dancing In Your Shoes
Summa: 1 236 906 euro
Läs mer

Organisation: Compagnie Jus de la Vie
Projekttitel: Dance On, Pass On, Dream On
Summa: 2 000 000 euro
Läs mer

Organisation: Folkstadens ideella förening
Projekt: European Creative Rooftop Network R-EU-FTOP
Summa: 1 979 281 euro
Läs mer

Mindre samarbetsprojekt (smaller scale cooperation projects)

Organisation: Candyland (projektledare)
Projekt: Artist-Run Network Europe
Summa: 197 920 euro
Läs mer

Organisation: Kulturföreningen Mullberget (projektledare)
Projekt: SKELLHELL EXCHANGE
Summa: 44 885 euro
Läs mer

Organisation: Regionmuseet i Skåne
Projekt: AAA. Accessible Art for All
Summa: 198 600 euro
Läs mer

Organisation: Statens museer för världskultur
Projekt: Room to Bloom
Summa: 187 528 euro
Läs mer

Organisation: Inter/Akt Swe
Projekt: Mobilise-Demobilise
Summa: 199 421 euro
Läs mer

Organisation: Malmö stad
Projekt: From Complicated Past Towards Shared Future
Summa: 199 999 euro
Läs mer

Organisation: Stockholms stadsteater
Projekt: The Transmission
Summa: 196 390 euro
Läs mer

Organisation: Tensta konsthall
Projekt: Agents of Change – Mediating Minorities
Summa: 199 932 euro
Läs mer

Organisation: Kulturföreningen Huset
Projekt: Confederacy of Villages
Summa: 199 999 euro
Läs mer

Organisation: Historieverket
Projekt: Collective Moves: Libertalia lab and performance
Summa: 195 000 euro
Läs mer

Läs mer om hela fördelningen på Education, Audiovisual and Culture Executive Agency’s (EACEA)

 

+ + +