Till navigation Till innehåll

Sökresultat

Visar resultat 1-36

Öppen bok
20 februari 2020

Nu har Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) publicerat vilka titlar som ingår i de litterära översättningsprojekt som fått stöd inom Kreativa Europa 2019. Totalt 25 svenska titlar ska översättas till ett flertal olika språk.

The survey
19 februari 2020

Live DMA samlar livemusikscener i olika europeiska länder och nätverket får stöd genom Kreativa Europa. Organisationen Svensk Live, som representerar 150 scener i Sverige, är medlem i Live DMA. Live DMA har nu publicerat en rapport om livemusikscenerna i Europa och deras situation: verksamhet, aktiviteter, struktur, organisation, intäkter med mera.

A European music export strategy: final report
19 februari 2020

Europeiska kommissionen och det europeiska nätverket för musikexport (European Music Exproters Exchange, EMEE) har publicerat en studie om situationen för europeisk musikexport, behov och utmaningar.

19 februari 2020

Freemuse är en oberoende internationell organisation som arbetar för att försvara konstens frihet. De har nu publicerat en kartläggning av situationen för konstnärlig frihet i Europa som lanserades i samband med ett möte på Europaparlamentet den 21 januari 2020.

Ny studie om cirkussektorn
19 februari 2020

En ny studie om cirkussektorn har publicerats av Europiska kommissionen. Studien presenterar kvalitativ och kvantitativ information om situationen för sektorn inom EU.

Nu finns resultatet av utlysningen, Maker’s Mobility
19 februari 2020

Europeiska kommissionen har publicerat resultatet av utlysningen, Maker’s Mobility, ett pilotprojekt inför kommande programperiod av Kreativa Europa 2021–2027, riktat till alla kulturella och kreativa sektorer.

Bild för - Backstage_16x9_morkbla.jpg
31 januari 2020

Ny utlysning inom europiska samarbetsprojekt. Utlysning finansieras av Europeiska kommissionens stöd till EU:s kandidatländer Pre-accession Assistance (IPA II) via Kreativa Europa.

Bild på EU:s logga.
20 januari 2020

Europeiska kommissionen har publicerat en ny utlysning om stöd inom det sektorsövergripande programområdet i Kreativa Europa.

Bild för - BUFF-på-bioduk-kopia.jpg
20 januari 2020

Under våren 2019 utlystes stöd för sektorsövergripande samarbeten för aktörer inom kultursektorn (museisektorn, scenkonst, musik och kulturarvssektorn) och den audiovisuella sektorn som använder digital teknik.

Social sammanhållning med hjälp av kultur
14 januari 2020

Under en tvåårsperiod har experter från 24 europeiska länder deltagit i en OMC-grupp, Open Method of Coordination, med uppdraget att titta på hur kulturen bidrar till social sammanhållning.

+ + +