Music Moves Europe. Foto: UnsplashMusic Moves Europe. Foto: UnsplashMusic Moves Europe. Foto: Unsplash + + +

Nu finns öppna utlysningar inom Music Moves Europe. Foto: Unsplash

Aktuella utlysningar inom Music Moves Europe

EU-kommissionen har tagit initiativ till pilotprojektet Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent. Inom ramen för projektet kommer sex utlysningar om stöd för aktörer inom musiksektorn att äga rum hösten 2019. Nu har de två första utlysningarna i satsningen publicerats.

Den ena utlysningen handlar om stöd för att arrangera kompetensutveckling för musiker och andra professionella inom sektorn, och den andra om stöd för europeiskt samarbete för utveckling av mindre musikscener (small music venues) i Europa.

Läs mer om utlysningarna och hur du gör för att ansöka