Till navigation Till innehåll
Bild på träd i parken Massia EstiBild på träd i parken Massia EstiBild på träd i parken Massia Esti

Ny rapport från Freemuse. Foto: Anna Siggelkow.png

Arts in Rural Areas – ny rapport från IETM

Det europeiska nätverket IETM, International network for contemporary performing arts, har publicerat en ny rapport om samtida konstnärlig praktik i landsbygden. Rapporten lyfter dess potential att vara en del i arbetet för att hitta nya system för ekonomisk produktion som är skonsammare mot människan och naturens resurser.

Rapporten har tagits fram i samarbete med de europiska nätverken: Culture Action Europe, European Network of Cultural Centres och Trans Europe Halles. Publikationen är fortfarande under arbete och öppen för kommentarer.  

Rapporten lyfter att landsbygden har blivit en plats för framåtblickande yrkesverksamma att forma nya möjligheter och testa nya metoder för ekonomisk produktion som är skonsammare mot naturens resurser. Likaså är landsbygden för den samtida performativa konsten en integrerad del i dess praktik och förställningen om en annan framtid. Samtida konst utanför städerna har också under generationer varit med och skapat lokala berättelser.   

Publikationen lyfter att konstnärlig praktik har gått nästintill obemärkt förbi i flera finansieringssystem – både inom kulturprogram och fonder för landsbygdsutveckling, vilka tenderar att fokusera på ekonomiska tillgångar inom endast ett fåtal sektorer.   

Rapportens mål är att identifiera innovativa läsningar för att stödja landsbygdskonstnärerna i deras önskan att arbeta tvärsektoriellt. Landsbygdskonsten kan vara ett hjälpmedel i arbetet att hitta bättre system för människan och planeten och publikationen vill ge en stark grund för att reflektera över dess ambitioner.  

Läs rapporten här

 

+ + +