Till navigation Till innehåll
Bild från ett projekt som handlar om hur Belgien och Italien är sammankopplade genom brev och var en av vinnarna av EU:s kulturarvspris 2018. Foto: Ief GilisBild från ett projekt som handlar om hur Belgien och Italien är sammankopplade genom brev och var en av vinnarna av EU:s kulturarvspris 2018. Foto: Ief GilisBild från ett projekt som handlar om hur Belgien och Italien är sammankopplade genom brev och var en av vinnarna av EU:s kulturarvspris 2018. Foto: Ief Gilis

Fotografier från ett projekt som handlar om hur Belgien och Italien är sammankopplade genom brev och var en av vinnarna av EU:s kulturarvspris 2018. Foto: Ief Gilis

Europeisk handlingsplan för kulturarv

Som en uppföljning av Europaåret för kulturarv 2018 har EU-kommissionen lanserat ett ramverk som innehåller en europeisk handlingsplan för kulturarv.

Målet med kulturarvsåret var att få fler människor att upptäcka det europeiska kulturarvet och att stärka känslan av europeisk samhörighet. Den nya handlingsplanen knyter an till detta och arbetet vilar på fyra principer:

  • En helhetssyn på kulturarv med människan i fokus
  • Mainstreaming av kulturarvsfrågan inom alla EU:s politikområden
  • Evidensbaserat beslutsfattande med kulturstatistik som bas
  • Gränsöverskridande samarbeten och dialog mellan alla berörda aktörer i utformningen av kulturarvspolitiken

Läs mer

Faktablad om handlingsplanen (öppnas i nytt fönster)