Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.

i-Portunus är ett nytt europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.

i-Portunus: Två svenska konstnärer får mobilitetsstöd

Nu har resultaten kommit för den första utlysningen inom i-Portunus, det nya europeiska mobilitetsstödet. 122 konstnärer inom bild- och formkonst och scenkonst får stöd och två av dem är verksamma i Sverige. Stort grattis säger vi på Kreativa Europa Desk Sverige! Den 14 augusti öppnar den tredje och sista utlysningen inom i-Portunus.

De två svenska konstnärerna som får stöd den här gången är Alba Martinez Folgado, inom scenkonst, och Gustav Hallström, inom bild- och formkonst. Totalt kom det in över 1200 ansökningar i samband med den första av de tre utlysningarna som äger rum inom i-Portunus mellan april och september 2019. Läs mer på i-Portunus webbplats

Totalt tre utlysningar

Den 14 augusti kommer den tredje och sista utlysningen inom i-Portunus att öppna. Vi uppdaterar med mer information här på webben och i våra kanaler i sociala medier så fort vi vet mer.

Ansökningsperioden för den andra utlysningen inom i-Portunus stängde den 24 juni. Nytt för den utlysningen var att:

  • också grupper kan söka.
  • det går att få extra stöd för konstnärer med särskilda behov (special needs).
  • det går att söka för flera resor i en ansökan så länge resorna rör ett och samma projekt.

Läs mer på i-Portunus webbplats.

Vad är i-Portunus?

i-Portunus är ett pilotprojekt som ska undersöka olika sätt att stödja och främja rörlighet inom Europa för professionella konstnärer och kulturarbetare. Programmet ska bidra till att enskilda konstnärer och kulturarbetare får möjlighet att utveckla samarbeten och konstnärliga projekt, delta i nya nätverk, nå ny publik, få inspiration och vara del av Europas kulturella ekosystem.

Det är Goetheinstitutet som - tillsammans med Institut français, den ukrainska kulturplattformen Izolyatsia och Nida Art Colony vid Vilnius konstakademi – genomför projektet med finansiering från EU-kommissionen.

Pilotprojektet ska testa och förbereda inför det mobilitetsstöd som är på förslag att ingå i Kreativa Europa under nästa programperiod, 2021-2027. Det är första gången som EU-kommissionen finansierar ett europeiskt mobilitetsprogram för enskilda konstnärer och kulturarbetare. Eftersom det är ett pilotprojekt, kommer Goetheinstitutet att utvärdera alla delar i processen: ansökan, urvalsprocessen och resultatet av satsningen. De personer som får mobilitetsstöd kommer också att bli intervjuade om sina erfarenheter av att delta i satsningen.

Vem kan ansöka?

Professionella konstnärer och kulturarbetare som är verksamma inom områdena bild- och formkonst och scenkonst i alla åldrar.

Bild- och formkonst omfattar i det här sammanhanget: konsthantverk, design, bildkonst, grafisk konst och design, fotografi, mode, digital bildkonst.

Scenkonst omfattar i det här sammanhanget: teater, dans, opera, performance, cirkus, dockteater, street art.

För vad kan du få stöd?

De aktiviteter som får stöd måste ha ett tydligt definierat mål, exempelvis att utveckla ett internationellt samarbete, att ingå i ett produktionsinriktat residens eller i professionell utveckling, att presentera arbete i ett annat land eller att utveckla projekt tillsammans med lokalsamhället i landet dit resan går.

Totalt kommer 350-500 kortare internationella aktiviteter (mellan 15 och 85 dagar) inom scenkonst och bild- och formkonst i Europa kunna få stöd genom programmet.