Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.

i-Portunus är ett nytt europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.

i-Portunus: Sök europeiskt mobilitetsstöd

Nu öppnar ansökningsperioden för ett nytt europeiskt mobilitetsstöd, i-Portunus. Professionella konstnärer och kulturarbetare inom bild- och formkonst och scenkonst, baserade i de länder som deltar i Kreativa Europa, har möjlighet att söka stöd. Sista ansökningsdag är den 15 maj.

Det här är den första av tre utlysningar som kommer att äga rum inom i-Portunus mellan april och september 2019. Totalt kommer 350-500 kortare internationella aktiviteter (mellan 15 och 85 dagar) inom scenkonst och bild- och formkonst i Europa kunna få stöd genom programmet.

De aktiviteter som får stöd måste ha ett tydligt definierat mål, exempelvis att utveckla ett internationellt samarbete, att ingå i ett produktionsinriktat residens eller i professionell utveckling, att presentera arbete i ett annat land eller att utveckla projekt tillsammans med lokalsamhället i landet dit resan går.

Vad är i-Portunus?

i-Portunus är ett pilotprojekt som ska undersöka olika sätt att stödja och främja rörlighet inom Europa för professionella konstnärer och kulturarbetare. Programmet ska bidra till att enskilda konstnärer och kulturarbetare får möjlighet att utveckla samarbeten och konstnärliga projekt, delta i nya nätverk, nå ny publik, få inspiration och vara del av Europas kulturella ekosystem.

Det är Goetheinstitutet som - tillsammans med Institut français, den ukrainska kulturplattformen Izolyatsia och Nida Art Colony vid Vilnius konstakademi – genomför projektet med finansiering från EU-kommissionen.

Pilotprojektet ska testa och förbereda inför det mobilitetsstöd som är på förslag att ingå i Kreativa Europa under nästa programperiod, 2021-2027. Det är första gången som EU-kommissionen finansierar ett europeiskt mobilitetsprogram för enskilda konstnärer och kulturarbetare. Eftersom det är ett pilotprojekt, kommer Goetheinstitutet att utvärdera alla delar i processen: ansökan, urvalsprocessen och resultatet av satsningen. De personer som får mobilitetsstöd kommer också att bli intervjuade om sina erfarenheter av att delta i satsningen.

Vem kan ansöka?

Professionella konstnärer och kulturarbetare som är verksamma inom områdena bild- och formkonst och scenkonst i alla åldrar.

Bild- och formkonst omfattar i det här sammanhanget: konsthantverk, design, bildkonst, grafisk konst och design, fotografi, mode, digital bildkonst

Scenkonst omfattar i det här sammanhanget: teater, dans, opera, performance, cirkus, dockteater, street art

När kan du ansöka?

Sista ansökningsdag för den här utlysningen är den 15 maj.

Totalt kommer tre utlysningar att äga rum mellan april och september 2019. Det lärande perspektivet innebär att de tre utlysningarna kan komma att utformas på olika sätt. Det är därför viktigt att läsa anvisningarna för ansökan för respektive utlysning.

Vi på Kreativa Europa Desk Sverige kommer att informera om de två kommande utlysningarna på vår webbplats, i vårt nyhetsbrev och i sociala medier.

Läs mer

Om i-Portunus och hur du ansöker (öppnas i nytt fönster)

Det här ska din ansökan innehålla (öppnas i nytt fönster)

Urvalskriterier för stödet (öppnas i nytt fönster)