Till navigation Till innehåll
Bild på keyboardspelareBild på keyboardspelareBild på keyboardspelare

Nu har årets utlysning om stöd för europeiska samarbetsprojekt öppnat

Kreativa Europa ger stöd för transnationella samarbetsprojekt som involverar kulturella och kreativa organisationer baserade i minst tre länder som deltar i programmet. Sista ansökningsdatum är den 27 november kl. 17.00.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel ansvarar för utlysningen. Ansökningshandlingarna och all information om stödet finns på deras webbplats.

Projektet kan starta tidigast den 1 september 2020 och senast den 15 december 2020. Beslut meddelas av EACEA i maj 2020.

Total budget för årets bidragsfördelning är 48 444 567 euro. Cirka 40 procent av budgeten avsätts för stöd till mindre samarbetsprojekt (smaller scale cooperation projects).

Det är inga betydande förändringar i årets utlysning jämfört med föregående år. De prioriterade områdena är desamma som för förra årets utlysning.
Vissa mindre ändringar gäller dokumentet ”Detailed Description of the Project”, som är en av de obligatoriska bilagorna att bifoga ansökningsblanketten (e-Form). Nu anges max antal tecken för respektive del i dokumentet. En längre projektbeskrivning i fritextformat kan därför inte vara del av ansökan. Det är viktigt att svara just på de frågor som ställs och inte överskrida max antal tecken. Projektets så kallade Work Packages med aktiviteter, metod och förmodat resultat är del av i ”Detailed Description of the Project”.

Välkomna att kontakta oss på Kreativa Europa Desk Sverige – Kultur om ni har frågor om utlysningen eller er ansökan!

Läs mer

Information och ansökningshandlingar, EACEA

Information om europeiska samarbetsprojekt, Kreativa Euoropa

+ + +