Till navigation Till innehåll
Gabriel Karlberg, Affärsutvecklare på Marginalen BankGabriel Karlberg, Affärsutvecklare på Marginalen BankGabriel Karlberg, Affärsutvecklare på Marginalen Bank

Gabriel Karlberg, Affärsutvecklare på Marginalen Bank. Foto: Juliana Wiklund.

Nu lanseras Kreatörslånet

En del av EU-programmet Kreativa Europa är en finansiell lånegaranti. Syftet med garantin är att stärka de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och bidra till att små och medelstora företag kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Marginalen Bank introducerar nu garantiprogrammet i Sverige genom Kreatörslånet.

Marginalen Bank är den första svenska bank som erbjuder EU-garanterade lån till företag inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Sverige. Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Marginalen Bank har tillsammans skapat nya finansieringsmöjligheter för företag inom de kulturella och kreativa näringarna, exempelvis konst, mode, teater, musik, design och dataspelsutveckling. Dessa branscher har hittills haft svårt att få traditionell bankfinansiering. Vi har fått en pratstund med Gabriel Karlberg som arbetar med affärsutveckling på Marginalen Bank.

I dag den 3 oktober lanserar ni det så kallade Kreatörslånet.
Varför lanserar Marginalen Bank ett Kreatörslån?

– Vi firar i dag att vi som första svenska aktör fått en garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF) för kulturella och kreativa näringar inom EU-programmet Kreativa Europa. Låneerbjudandet mot kreatörer är en del av vår långsiktiga satsning på att hjälpa mindre företag att få tillgång till finansiering. Studier från bland annat Tillväxtverket visar att företagare inom KKN ser bristen på finansiering som ett betydande hinder för tillväxt och internationalisering. Detta är bakgrunden till att EU, genom EIF, inrättat lånegarantin, som redan implementerats i flera europeiska länder. Vi har själva gjort tillväxtresan och brinner för entreprenörskap. CCS-garantin (cultural and creative sectors) är vårt fjärde program från EIF.

Vad kommer Kreatörslånet att innebära i praktiken?

– Garantin som Kreatörslånet bygger på innefattar de kulturella och kreativa sektorerna, så branscher från dataspel, film & tv, till musik, mode, design, arkitektur och fotografi etc. Kreatörslånet kommer att vara från 100 000 till 1 000 000 kronor. Garantin gör att vi kan dela risken med EIF och entreprenören där EIF-garantin täcker 70 % av ett enskilt lån, vilket minskar kraven på säkerheter från entrepenören. Detta är en av huvudanledningarna till att garantin inrättats. Ansökan sker på vår webbplats marginalen.se.

Vad händer nu?

– Nu blir det full fart med att få ut erbjudandet! Vi börjar en ny, spännande resa där vi får möjlighet att bidra och främja svenska kreatörers möjligheter och rätt att skapa. Vi ser mycket fram emot arbetet och är samtidigt ödmjuka då vi har mycket att lära om och av de kulturella och kreativa näringarna och hoppas på en fortsatt bra och konstruktiv dialog!

Läs mer

Kreatörslånet