Till navigation Till innehåll
Circus I love you uppträder under festivalen Wintervurr i Belgien. Foto: Minja Kaukoniemi.Circus I love you uppträder under festivalen Wintervurr i Belgien. Foto: Minja Kaukoniemi.Circus I love you uppträder under festivalen Wintervurr i Belgien. Foto: Minja Kaukoniemi.

Circus I love you uppträder under festivalen Wintervurr i Belgien. Foto: Minja Kaukoniemi.

Utlysning om stöd till innovativa plattformar för kulturellt innehåll

De kulturella och kreativa näringarna i Europa bidrar till en betydande del av unionens ekonomi. De verkar i en miljö med globala innehållsproducerade- och distribuerande digitala plattformar. För att stärka europeiska kulturella och kreativa näringar och deras möjlighet att utvecklas och vara konkurrenskraftiga i den internationella digitala miljön har Europeiska kommissionen tagit initiativ till ett nytt pilotprojekt inom ramen för Kreativa Europa.

Stöd kan sökas för att med hjälp av ny teknologi, testa och utveckla nya initiativ/plattformar och affärsmodeller för innovativ kulturell innehållsproduktion och distribution. Nya användar-/och publikbeteenden ska även tas i beaktan. Aktörer från olika delsektorer inom kulturella och kreativa näringar uppmuntras att samarbeta och dela kunskap och erfarenheter.

De innovativa plattformarna för kulturellt innehåll ska stärka samarbetet mellan olika aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn i Europa. Plattformarna ska ha hög innehållslig kvalitet, kureras, marknadsföras, vara interaktiva och nå ut brett. Tech-aktörer förväntas också vara samarbetspartners i plattformarna.

Totalt tre projekt kommer kunna finansieras i denna utlysning som har en budget om 1 038 000 euro. Europeiska kommissionen finansierar 60 % av ett projekts totala kostnader. Ett projekt kan som längst pågå i 18 månader.

Sista ansökningsdatum är den 20 september 2019.

Läs mer och ansök här.