Till navigation Till innehåll
Bild för - KE_4_RGB.jpgBild för - KE_4_RGB.jpgBild för - KE_4_RGB.jpg

Nytt stöd för medfinansiering

Under det första kvartalet 2022 så kommer Kulturrådet att utlysa ett nytt stöd för medfinansiering av projekt inom EU-programmet Kreativa Europa. Bidraget går att söka efter att projektet beviljats av programmet.

Du kan söka för medfinansiering för genomförandet av projekt som har beviljats stöd inom programområdet Kultur eller inom det Sektorsövergripande programområdet, undantaget beviljade ansökningar inom stödet till nyhetsjournalistik.

Stödet kan sökas av den svenska organisation som har beviljats stöd som enskild bidragsmottagare, som projektledare, eller som deltar som samarbetspartner i ett Kreativa Europa-projekt.

Ansökan går att skicka in löpande, utan sista ansökningsdag.

Övergripande mål för Kulturrådets projektbidrag till medfinansiering av projekt inom Kreativa Europa

  • Främja svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa.

  • Möjliggöra genomförandet av projekt med svensk medverkan som har beviljats stöd inom programområde Kultur samt inom det Sektorsövergripande programområdet i EU-programmet Kreativa Europa.

  • Främja internationaliseringen av kultursektorn i Sverige och stärka möjligheter till europeiska och internationella arbetsmöjligheter.

  • Främja utveckling, konstnärlig mångfald, kvalitet, innovation och förnyelse inom kultursektorn i Sverige.

  • Bidra till kompetensutveckling inom den svenska kultursektorn.

  • Främja ett kvalitativt och varierat utbud av kultur i Sverige.

Bidraget kommer att publiceras under det första kvartalet 2022 under Våra bidrag

Kontakt

Mona-Lisa Djerf

  • Handläggare

Annika Strömberg

  • Vikarierande verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige.