Till navigation Till innehåll
Riktlinjer med anledning av Covid-19Riktlinjer med anledning av Covid-19Riktlinjer med anledning av Covid-19

Riktlinjer med anledning av covid-19

Coronavirusets påverkan för programmet Kreativa Europa

Europiska kommissionen och Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har publicerat information och riktlinjer för dig som deltar eller söker stöd inom Kreativa Europa.

Europeiska kommissionen har sammanställt åtgärder och initiativ med anledning av covid-19

 

Läs mer om aktuella åtgärder med anledning av coronaviruset på Europiska kommissionens webbsida

 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) har publicerat information till organisationer som genomför och deltar i projekt som kan påverkas av det nya coronaviruset.

Här är en sammanfattning:

Organisationer ska kontakta deltagare som planerar resa till, eller befinner sig i, berörda områden och ska följa officiella direktiv som utfärdats av lokala myndigheter.

Planerade aktiviteter ska fortsätta, i så stor utsträckning som det är möjligt. Det är upp till deltagande organisationer och individer att bestämma vilka åtgärder som behöver göras utifrån nationella myndigheters riktlinjer. Deltagare kan få stöd av ambassader och konsulat i landet de besöker.

Organisationer som har beviljats stöd inom Kreativa Europa har ingått ett avtal med Education, Audiovisual and Culture Executive Egency (EACEA) eller Directorate General for Education and Culture (DG EAC). I avtalet finns en klausul om ”force majeure” som i vissa fall kan tillämpas vid reserestriktioner beslutade av nationella myndigheter. Kostnader som rör aktiviteter inom projekt som hindras att genomföras på grund av reserestriktioner kan ses som giltiga kostnader. Kostnaderna kommer att bedömas från fall till fall.

Om ni som genomför projekt med finansiering från Kreativa Europa behöver göra ändringar i ert projekt, kontakta ansvarig handläggare på EACEA eller DG EAC för rådgivning och bedömning.

Läs mer på Education, Audiovisual and Culture Executive Agencys (EACEA) webbplats