Till navigation Till innehåll
EU granskar städers kulturella kraft.EU granskar städers kulturella kraft.EU granskar städers kulturella kraft.

EU granskar städers kulturella kraft.

Så kulturell är din stad

Under hösten släppte EU-kommissionen en ny version av Monitor – ett digitalt verktyg som visar mätningar av städers kulturella kapital och kreativitet.

Monitorn och studierna av städer är gjord av EU-kommissionens forskningscenter, Joint Research Centre och är utformad så att städerna själva kan komplettera och addera information för att få en så aktuell helhetsbild som möjligt.

I topp ligger Lund tillsammans med städer som Paris, Köpenhamn och Florence. Forskningscentret hoppas på att verktyget ska hjälpa städernas beslutsägare att uppmärksamma investeringsbehov och utveckla kulturella tillgångar för att i sin tur kunna öka livskvalitén och den sociala sammanhållningen i städerna.

Digital karta fångar kulturell puls

Mätningen av kultur och kreativitet visar på sammankoppling med städernas ekonomiska välstånd och sociala sammanhållning. Studien visar också på att kulturellt ledande städer genererar mer inkomst. 

Den första versionen kom 2017 och mätningarna bygger på kvalitativa och kvantitativa studier. Den kvantitativa informationen kommer utifrån 29 individuella indikationer som berör tre huvudaspekter i mätningen:

  • Kulturell vitalitet – mäter stadens puls och infrastruktur och kulturellt deltagande
  • Ekonomisk kreativitet – hur den kulturella sektorn bidrar till stadens ekonomi i form av anställningar och innovation
  • Gynnsam miljö – identifierar konkreta och immateriella tillgångar som hjälper städer att attrahera kreatörer och stimulera kulturellt engagemang.

Nytt i 2019 års version:

  • 22 Europeiska städer har lagts till, vilket gör att 190 städer är med i mätningen.
  • Ny webbinformation, som digital karta med gatuvy fångar på ett dynamiskt sätt den kulturella pulsen i Europa.
  • Ny information vid analyser av kulturens rumsliga platser hjälper att sätta samman det kulturella inkluderande perspektivet tillsammans med ekonomiskt välstånd. 

Läs mer om rapporterna och se det digitala verktyget

+ + +