Ájtte. Foto: Elina Nygård.Ájtte. Foto: Elina Nygård.Ájtte. Foto: Elina Nygård. + + +

Ájtte. Foto: Elina Nygård.

Svenskt deltagande i europeiska samarbetsprojekt 2019

Urvalet av samarbetsprojekt som beviljats stöd från Kreativa Europa 2019 har nu publicerats. Svenska organisationer deltar i totalt 13 projekt, varav 9 mindre samarbetsprojekt och 4 större samarbetsprojekt. Grattis önskar vi från Kreativa Europa Desk Kultur!

Av totalt 300 ansökningar om mindre samarbetsprojekt har EU-kommissionen valt ut 87 projekt som får stöd. Där ingår 9 svenska organisationer, varav 4 är projektledare. Bland de större samarbetsprojekten har 19 av 64 projektansökningar beviljats stöd, och svenska organisationer finns med som partner i 4 av projekten. 

 

Mindre samarbetsprojekt (Coop 1, max 200 000 EUR)

 

New creATIVE trails

Borås stad (Projektledare)

 

Centre Stage

Kultur i Väst (Projektledare)

 

INTERNATIONAL SIGN - Connecting Deaf Performing Arts

Riksteatern (Projektledare)

 

Trasna Na Line

Moomsteatern (Projektledare)

 

TRAINART - Building new skills for innovative business models in the performing arts sector

Teater Nu

 

OSCaR, a project for Opera Sceneries Circularity and Resource efficiency

Göteborgsoperan

 

Refugee Arts with Participants and Practitioners Open to integRaTion

Historieberättarna

 

European Music Managers Mentorship Activation

Music Managers Forum Sweden

 

Micro and Macro Dramaturgies in Dance

Dansens Hus


Större samarbetsprojekt (Coop 2, max 2 M EUR)

 

Identity on the line

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum

 

Keychange

Musikcentrum Öst

 

TAKING CARE_Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care

Statens museer för världskultur

 

eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens

Kungliga Biblioteket