Till navigation Till innehåll
Bild för - KE_8_RGB.jpgBild för - KE_8_RGB.jpgBild för - KE_8_RGB.jpg

Stöd till europeiska nätverk

Syftet med stödet är att stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjligheter att arbeta transnationellt och internationellt. Nätverken ska leda till ett utökat utbyte av idéer, information och praktiker.

Stöd kommer att utlysas två gånger under programperioden, 2021 och 2023. 
Läs mer om stödet och hur du söker här: europeiska nätverk. 

Utöver att ansöka om stöd för ett nytt eller ett redan befintligt nätverk, finns även möjlighet att bli medlem i något av de nätverk som planerar att ansöka om stöd i den nya programperioden 2021–2027. 

Det finns många aktiva nätverk inom Kreativa Europa. Om din organisation är intresserad av att bli medlem i något av dem, kontakta respektive nätverk.  

Nätverken arrangerar även internationella konferenser som är öppna för såväl medlemmar som icke-medlemmar samt informerar om utvecklingen inom de olika områdena. 


Här hittar du länkar till de nätverk som fått stöd genom Kreativa Europa under programperioden 2014-2020:

Nätverk och plattformar