Till navigation Till innehåll

Europa Nostra Award

EU:s pris för kulturarv - Europa Nostra Award - delas varje år ut till projekt, insatser och personer som är av betydelse för att bevara kulturarvet i Europa.

Omkring 25 projekt får Europa Nostra-priset varje år. Av dessa utses sex till mottagare av Grand Prix och därmed en prissumma om 10 000 euro.  

Alla kan nominera projekt, organisationer eller personer till priset, förutsatt att den nominerade givit sitt medgivande. Så ta gärna vara på möjligheten att nominera projekt i Sverige. Nomineringar kan göras varje höst från alla europeiska länder och även från länder utanför EU. Information om sista ansökningsdatum finns på Europa Nostras webbplats. 

Priset organiseras sedan 2002 av nätverket Europa Nostra som har över 200 ideella bevarandeorganisationer som medlemmar. 

Bland tidigare svenska vinnare finns restaureringen och renoveringen av Eslövs medborgarhus och avhandlingen Stadsgrundningar och planförändringar: svensk stadsplanering 1521-1721. 

Priset delas ut inom fyra kategorier: 

  • Kategori 1: Conservation  

Handlar om bevarande, restaurering, återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö, samt omställning till nya användningsområden (inom områdena arkitektur, kulturlandskap, historiska parker och trädgårdar, konstföremål, arkeologi samt industriminnesvård/industrilandskap) 

  • Kategori 2 Research 

Handlar om forskningsinsatser och utvecklingsinsatser av mer generell natur. 

  • Kategori 3 Dedicated Service 

Handlar om framstående personliga insatser eller insatser av föreningar som pågått under lång tid. 

  • Kategori 4: Education, Training and Awareness-Raising 

Handlar om föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor. 

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige

Therese Jonasson

  • Vik. kommunikatör