Young Talent Architecture Award (YTAA)

EU:s pris för nyutexaminerade europeiska arkitekter - Young Talent Architecture Award (YTAA) - uppmärksammar nyutexaminerade arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare som kommer att skapa och utveckla framtidens miljöer.

Syftet med priset är att stödja europeiska talanger i början av deras professionella utveckling. Priset ger även uppmärksamhet till universitet och professorer inom arkitekturområdet i Europa. 

Europeiska universitet och högskolor inom arkitektur, urbanism, stadsplanering och landskapsarkitektur välkomna att registrera sig för att delta. Varje skola ansvarar internt för nomineringsprocessen av examensprojekt. Antal nomineringar som varje skola kan göra är beroende av antalet studenter på skolan.  

Av nio finalistprojekt på masternivå väljer en internationell jury ut tre vinnande examensprojekt. Ytterligare ett antal projekt blir även kortlistade. Alla nominerade projekt kommer att bli publicerade och uppmärksammade på en webbplats för priset. Vinnarna får kontakt med de arkitekter och arkitekturkritiker som under de senaste 27 åren varit del av EU:s pris för samtida arkitektur Mies Van Der Rohe. Syftet är att hjälpa de unga arkitekterna i början av deras internationella karriärer samt att de får del av viktiga professionella nätverk i Europa och internationellt. De tre vinnarna får även 5 000 euro, en profil i World Architects och en Vectorworks-licens. Deras projekt kommer även att ställas ut vid EUMiesAward. 

YTAA är organiserat av Fundació Mies van der Rohe med stöd från Kreativa Europa och i partnerskap med World Architects och Vectorworks. 

EU-kommissionen lyfter fram att arkitektursektorn är en relevant del av Europas kulturella och kreativa sektorer. Mer än en halv miljon personer i Europa arbetar i arkitektursektorn och mer än 12 miljoner i byggsektorn med direktkoppling till arkitektur.

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige

Eva Rehbinder

  • Handläggare