Till navigation Till innehåll
Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.

i-Portunus är Kreativa Europas mobilitetsstöd

Mobilitetsstöd inom Kreativa Europa

Två europeiska stöd speciellt riktade till professionella inom musik och kulturarvsområdet är öppna tom 15 april.

Med i-Portunus vill Europeiska kommissionen främja mobilitet för enskilda konstnärer och kulturarbetare i Europa.

Aktuella utlysningar inom i-Portunus

Två europeiska stöd speciellt riktade till professionella inom musik och kulturarvsområdet är nu öppna. Syftet med utlysningarna är att sammanföra konstnärer och kulturskapare för att stärka Europeiska samarbeten.

Projekten kan genomföras fysiskt, digitalt, eller i en hybrid mobilitetsform inom Europa och Storbritannien (under förutsättning att pandemin och gällande regler tillåter resande). Utbytet ska sträcka sig över 7 till 60 dagar och vara genomfört senast 30 november 2021. Individer och grupper upp till 5 personer kan söka stöd om max 3 000 euro per person.

Musik (sista ansökningsdag 15 april 2021)

Kulturarv (sista ansökningsdag 15 april 2021)

Ansökan görs på i-Portunus webbplats. Skapa ett användarkonto och fyll i den digitala ansökningsblanketten här: my.i-portunus.eu


i-Portunus är ett pilotprojekt inom Kreativa Europa 2019-2021 som innehåller ett mobilitetsprogram. En utvärdering av resultaten av i-Portunus 2019–2020 har genomförts och finns att ta del av här.