Music Moves Europe. Foto: UnsplashMusic Moves Europe. Foto: UnsplashMusic Moves Europe. Foto: Unsplash

Nu finns öppna utlysningar inom Music Moves Europe. Foto: Unsplash

Music Moves Europe

Music Moves Europe är en pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, från EU-kommissionen.  Syftet med satsningen är att prova och arbeta fram lämpliga stöd för musiksektorn i Europa som kan komma att bli del av Kreativa Europa från 2021. 

EU-kommissionen har sedan 2015 fört dialog med musiksektorn i Europa om behov och utmaningar och vilken typ av EU-stöd som behövs för det europeiska musiklivets utveckling. Dialogen ledde fram till Music Moves Europe. 

Inom ramen för Music Moves Europe finns sex utlysningar under hösten 2019.

Här kan du läsa mer om de aktuella utlysningarna.

Inom satsningen fanns fyra utlysningar under 2018. Resultaten från utlysningen finns på EU-kommissionens webbplats. 

Vill du ha kontaktuppgifter till ansvarigt team för utlysningarna inom Music Moves Europe? Då ska du kontakta EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur: eac-music-moves-europe@ec.europa.eu  

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige

Eva Rehbinder

  • Handläggare