Music Moves Europe

Music Moves Europe är en pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, från EU-kommissionen.  Syftet med satsningen är att prova och arbeta fram lämpliga stöd för musiksektorn i Europa som kan komma att bli del av Kreativa Europa från 2021. 

EU-kommissionen har sedan 2015 fört dialog med musiksektorn i Europa om behov och utmaningar och vilken typ av EU-stöd som behövs för det europeiska musiklivets utveckling. Dialogen ledde fram till Music Moves Europe. 

Inom satsningen fanns fyra utlysningar under 2018: 

Vill du ha kontaktuppgifter till ansvarigt team för utlysningarna inom Music Moves Europe? Då ska du kontakta EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur: eac-music-moves-europe@ec.europa.eu  

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige

Eva Rehbinder

  • Handläggare

Ingrid Heller

  • Kommunikatör