Om ansökningsprocessen

Vill du söka stöd inom Kreativa Europa? Här finns information om hur du gör.

Kan du ansöka?

För alla stödformer inom delprogrammet Kultur gäller att den sökande måste ha varit juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag. Privatpersoner utan organisationsnummer (enskild firma med F-skattsedel går bra) har inte möjlighet att söka stöd genom Kreativa Europa.

Vilket språk ska du använda?

Skriv på ett av EU:s officiella språk. För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas något av kommissionens tre arbetsspråk engelska, franska eller tyska. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

När och hur skickas ansökan?

Ansökan skickas digitalt via den digitala ansökningsblanketten (e-Form) med obligatoriska bilagor. Läs sista sidan i anvisningarna för ansökan (Guidelines) vilka dokument som ska bifogas ansökan och vilka som ska laddas upp i Funder & Tenders Portal. Vänta helst inte till sista ansökningsdagen med att skicka ansökan. Sista ansökningsdatum och ansökningstid anges i anvisningarna för ansökan (Guidelines) och på vår webbplats. En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling.

Vem bedömer din ansökan?

Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av programkontoret EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) som hör till EU-kommissionen och har kontor i Bryssel. Vi på Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut. Ansökan ställs direkt till EACEA som med hjälp av två externa experter per ansökan fattar beslut.

Hur blir din ansökan bedömd?

Det finns inga geografiska kvoter i beviljandet av bidrag - ansökan bedöms utifrån de kriterier som finns för respektive stödform. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. Grunderna för bedömning för respektive stöd anges i dokumentet anvisningar för ansökan (guidelines) som finns för varje bidragsform.

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

Det är inte möjligt att göra ändringar i ansökan efter att den skickats in. Under urvalsprocessen kan däremot EACEA kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits. Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand.

Om din ansökan beviljas kommer du även få ett mail från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Alla organisationer som får bidrag måste utse en LEAR. 

Här kan du läsa mer om hur du utser en LEAR. 

Kort guide: Så ansöker du

1. Skapa ett användarkonto

Samtliga organisationer som ansöker måste skapa ett så kallat EULogin (European Commission Authentication Service). Detta gäller alla stödformer och oavsett om en organisation är projektledare, partner eller enskild sökande. Om du redan har ett EULogin-konto kan du använda det, annars skapar du ett konto här.

2. Registrera organisationen i Funding & Opportunities Tender Portal

Logga in med samma användarnamn och lösenord som för EULogin-kontot. En organisation får enbart ha ett användarkonto. Ett och samma konto gäller för ansökningar inom EU-programmen Kreativa Europa, Erasmus+, Europe for Citizens, EU Aid Volunteers, Intra-Africa Academic Mobility Scheme under hela programperioden 2014–2020.

När du har skapat din profil får du dina användaruppgifter, bland annat en så kallad Participant Identification Code (PIC) samt lösenord och login. Notera PIC-koden och lösenordet.

Du måste fylla i, scanna och ladda upp ett dokument med juridiska uppgifter, Legal Entity Form, som finns tillgängligt via Funding & Opportunities Tender Portal. Beroende på organisationstyp kan du behöva ladda upp ytterligare dokument. Vilka dokument som krävs anges i portalen. 

Här kan du skapa ett användarkonto i Funding & Opportunities Tender Portal

3. Ladda ner ansökningshandlingar

Den digitala ansökningsblanketten, ett så kallat eForm, laddas ner via webbsidan för den aktuella utlysningen under rubriken ”eForm”. För att ladda ner ansökningsblanketten behöver du ange din organisations PIC-nummer (se punkt 2). Om det ingår partnerorganisationer i ansökan ska deras PIC-nummer också anges.

För varje stödform finns instruktioner för hur ansökningsformuläret fylls i, en så kallad eForm User Guide. Inför ansökan är det även nödvändigt att läsa dokumenten Guidelines (anvisningar för ansökan) och Guide for Applicants som finns för alla stödformer. Dokumenten laddas ner från EACEA:s webbsidor för den aktuella bidragsutlysningen (Call for proposal). 

Ansökningshandlingar finns tillgängliga på EACEA:s webbplats cirka tre månader innan sista ansökningsdatum. Där hittar du även information om alla obligatoriska bilagor. Det finns även en särskild Excelfil att ladda ner som ska användas för projektets budget. 

Informationsfilmer

EACEA har tagit fram två informationsfilmer om de ekinomiska delarna av en ansökan inom Kreativa Europa. Framför allt handlar det om hur ni fyller i Excelfilen för budgeten. Här kan du se filmerna.

Tekniska problem med din ansökan?

Vid tekniska problem med ansökan bör du kontakta EACEA:s helpdesk i Bryssel. Se till att vara ute i god tid - om du kontaktar helpdesk efter sista ansökningstid kan din ansökan inte godkännas.

Kontaktuppgifter till EACEA:s helpdesk

Telefon: +32 22 99 07 05
E-post: EACEA-Helpdesk@ec.europa.eu

Om du kontaktar helpdesk via e-post ska du tydligt beskriva problemet. Bifoga en skärmdump för att illustrera vad som inte fungerar. Tid och datum ska framgå och berätta vilken typ av stöd du söker.

Vid övriga frågor om ansökan är du välkommen att kontakta oss på Kreativa Europa Desk Kultur!

Kontakta oss

Elin Rosenström

  • Verksamhetsansvarig, Kreativa Europa Desk Sverige