Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Krisstöd till kulturen

Två olika krisstöd till kultur under hösten.

Dags att söka bidrag

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Stödet är uppdelat i två bidrag, varav det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Ett helt nytt stöd som ska gå till särskilda behov i kulturlivet är nu öppet för ansökningar. Inom det nya bidraget kommer Kulturrådet även att kunna ge stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet.
 
Ansökningsperioderna är korta, för att vi ska hinna betala ut stöden innan årsskiftet. För att avlasta våra tekniska system finns det olika sista ansökningsdagar beroende på vilken typ av verksamhet du söker stöd för.

Första utlysningen

Andra utlysningen

Gör ett vägledande test

Är du osäker på om din organisation kan söka krisstöd för inställda eller uppskjutna kulturevenemang, eller för särskilda behov i kulturlivet? Börja med att göra våra enkla test. Testen ger en första indikation och garanterar inte att ni senare blir beviljade krisstöd.

Ansök redan nu

Vi vill gärna att du ansöker så tidigt som möjligt så att ansökningarna kan spridas över ansökningsperioden. För att söka bidrag hos oss för första gången skapar du ett användarkonto i vår onlinetjänst. Gör gärna det redan nu, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten. Har du sökt någon form av bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto.

Skapa ett nytt konto i onlinetjänsten

Frågor och svar

På våra bidragssidor finner du all information kring vem som kan söka och för vad (se länkar ovan). Läs igenom dessa ordentligt innan du går till själva ansökningsblanketten.
 
Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum, där också exempel beskrivs. Läs gärna igenom dessa innan du ställer en ny fråga.

Frågor och svar i vårt forum
 
Våra medarbetare berättar också om stöden i webbinarier med gott om tid för frågor. Dessutom webbinarium om gränsdragningen mellan Konstnärsnämndens och Kulturrådets krisstöd till kulturen. Du kan även kontakta vår support.

Tider för webbinarier och kontaktuppgifter till support

Frågor och svar om krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

Frågor och svar om krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang

Krisstödet i korthet

Kulturrådet fördelar 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen. Krisstödet är uppdelat i två bidrag:

  • inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19
  • särskilda behov i kulturlivet

Inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19

Kulturrådet fördelar stöd till arrangörer av inställda och uppskjutna kulturevenemang. Stödet kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som har arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.

Stödet omfattar evenemang i Sverige som riktat sig till allmänheten och ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19, under perioden 1 juni – 30 september 2020. Riktlinjerna är liknande som för tidigare krisstöd men både blanketterna och riktlinjerna är nu uppdaterade, så att det ska vara enklare och tydligare vem som kan söka stöd och för vad. Regelverket bakom, som regeringen beslutat, är dock samma som i våras, förutom att perioden det går att söka stöd för är ändrad.

Det går att få stöd för högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kan som mest få 10 miljoner kronor. Det går inte att söka stöd för utebliven vinst.

Särskilda behov i kulturlivet

Den stora nyheten i det uppdaterade regleringsbrevet från regeringen, är att en helt ny bidragsform har inrättats, så att fler slags organisationer och yrkesgrupper kan söka stöd. Stödet ska lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturella uttryck i hela landet.

Kulturdepartementet har med andra ord lyssnat på många av de synpunkter som framförts av branschen. För att nämna några exempel inkluderas nu även aktörer som är väsentliga från kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang, till exempel leverantörer av scenteknik. Kulturrådet kommer även att kunna ge stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet.

Frågor och svar

Har du frågor om stöden, börja med att titta i vårt forum. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om krisstöden

Support

Telefon: 08 519 265 00
E-post: krisstod@kulturradet.se

Vår support har telefontid helgfria vardagar kl. 08.00–17.00.
Sista ansökningsdagar är supporten öppen till kl. 24.00.
Lunchstängt kl. 12.00–13.00.

Webbinarier

Under våra webbinarier berättar våra medarbetare om kristödet och du kan ställa frågor. Vi går också igenom hur du fyller i ansökningsblanketterna. Du kan även titta på webbinarierna i efterhand.

Sök stöd hos andra myndigheter

En del av regeringens stödpaket till kulturen fördelas också av andra myndigheter såsom Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget.

Pressmeddelande från regeringen:

Mer information om stöden finns hos respektive myndighet:

Övriga aktörer som också får del av regeringens stödpaket:

Samt scenkonstallianserna som består av:

Samlad information till småföretagare
På Verksamt.se hittar du samlad information om ytterligare stöd till företagare från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på. Där kan du bland annat läsa om det nya omställningsstödet till enskild näringsverksamhet samt hyresstöd till utsatta branscher.

Läs mer på Verksamt.se

+ + +