Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Krisstöd till kulturen

Nya krisstöd till kulturen under våren.

Vårens krisstöd

Nu är båda ansökningsomgångarna för krisstöden stängda. 1 300 har sökt krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang och 2 900 ansökningar kom in till krisstöd för särskilda behov. Under kommande veckor handläggs alla ansökningar och beslut om fördelning planeras att tas och betala ut pengarna under maj månad.

Det sökta beloppet uppgick till närmare 900 miljoner kronor.
Det sökta beloppet uppgick till närmare 900 miljoner kronor.

1 300 har sökt Kulturrådets krisstöd för inställda evenemang

Natten till 18 mars stängde ansökningsomgången för krisstöd till inställda evenemang under tidsperioden oktober–december. 1 300 ansökningar hade då skickats in till Kulturrådet. Det sökta beloppet den här omgången uppgick till närmare 900 miljoner kronor.

arrow
2900 ansökningar för särskilda behov i kulturlivet
2900 ansökningar för särskilda behov i kulturlivet

Tre miljarder kronor har sökts för särskilda behov i kulturlivet

Natten mot den 5 mars stängdes den första ansökningsomgången för krisstöd i år. Kulturrådet har tagit emot cirka 2 900 ansökningar för särskilda behov i kulturlivet. Betydligt fler har sökt krisstöd den här gången jämfört med i höstas. Nu har totalt mer än tre miljarder kronor sökts i bidrag men det finns bara drygt 620 miljoner kronor att fördela.

arrow
Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd.
Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd.

Kulturrådets rapport om krisstöden

Den 2 mars skickar Kulturrådet in en sammanfattning till regeringen av myndighetens arbete med krisstöden. Det gäller både stöden för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet under pandemin. Under 2020 fördelade vi närmare 1,2 miljarder kronor för dessa ändamål.

arrow
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.

Har du fått mer än ett krisstöd för samma verksamhet?

Som kulturaktör kan du vara berättigad att söka flera olika sorters krisstöd för din verksamhet. Men det går inte att få flera offentliga bidrag för samma sak.

arrow
Det sökta beloppet uppgick till närmare 900 miljoner kronor.
Det sökta beloppet uppgick till närmare 900 miljoner kronor.

1 300 har sökt Kulturrådets krisstöd för inställda evenemang

Natten till 18 mars stängde ansökningsomgången för krisstöd till inställda evenemang under tidsperioden oktober–december. 1 300 ansökningar hade då skickats in till Kulturrådet. Det sökta beloppet den här omgången uppgick till närmare 900 miljoner kronor.

arrow
2900 ansökningar för särskilda behov i kulturlivet
2900 ansökningar för särskilda behov i kulturlivet

Tre miljarder kronor har sökts för särskilda behov i kulturlivet

Natten mot den 5 mars stängdes den första ansökningsomgången för krisstöd i år. Kulturrådet har tagit emot cirka 2 900 ansökningar för särskilda behov i kulturlivet. Betydligt fler har sökt krisstöd den här gången jämfört med i höstas. Nu har totalt mer än tre miljarder kronor sökts i bidrag men det finns bara drygt 620 miljoner kronor att fördela.

arrow
Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd.
Av totalt 6 417 ansökningar har 4 165 beviljats krisstöd.

Kulturrådets rapport om krisstöden

Den 2 mars skickar Kulturrådet in en sammanfattning till regeringen av myndighetens arbete med krisstöden. Det gäller både stöden för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet under pandemin. Under 2020 fördelade vi närmare 1,2 miljarder kronor för dessa ändamål.

arrow
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.

Har du fått mer än ett krisstöd för samma verksamhet?

Som kulturaktör kan du vara berättigad att söka flera olika sorters krisstöd för din verksamhet. Men det går inte att få flera offentliga bidrag för samma sak.

arrow

Kort om vårens krisstöd

Båda ansökningsomgångarna är nu stängda till Kulturrådets krisstöd. Det har kommit in många ansökningar och det sammanlagda sökta beloppet motsvarar fyra miljarder kronor. Vi har nu drygt fyra tusen ansökningar att gå igenom. Musik liksom scenkonst utgör en majoritet av ansökningarna. 

Planen är att ta beslut om krisstöd för inställda evenemang i början av maj och att betala ut pengarna i mitten av maj. Beslut av fördelning av krisstöd för särskilda behov planeras att tas i mitten av maj och betala ut pengarna i slutet av maj. 

Webbinarium

Redovisning av beviljat krisstöd för särskilda behov
Se inspelat webbinarium onsdag 14 april. Medverkande: Nikola Matisic, handläggare informerar och går igenom redovisningsblanketten. Mona-Lisa Djerf, handläggare, mo dererar frågor i slutet av webbinariet.  

Webbinarium om redovisning av beviljat krisstöd för särskilda behov 210414

Informationsblad om redovisning
Vi har tagit fram ett informationsblad där vi svarar på ofta förekommande frågor kring redovisningen och kortfattat går igenom hur du fyller i blanketten steg för steg.

Infoblad redovisning blankett.pdf
 

Inställda och uppskjutna evenemang 

Krisstödet kan ges för inställda och uppskjutna kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19. 

Evenemanget ska också ha anordnats för allmänheten och ha offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten. Mellan den 1 oktober och 31 december 2020 skulle det tänkta evenemanget ha ägt rum.

För att omfattas av stödet handlar det om evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Kultur ska vara det huvudsakliga syftet med evenemanget. Det kan gälla konserter, scenkonstföreställningar, föreläsningar inom exempelvis teater, dans, musik, litteratur eller bildkonst.

 

Särskilda behov i kulturlivet

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.


Frågor och svar

På våra bidragssidor finner du information kring vem som kan söka och för vad. Läs igenom dessa ordentligt innan du går till själva ansökningsblanketten.
 
Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum, där också exempel beskrivs. Läs gärna igenom dessa innan du ställer en ny fråga.

Frågor och svar i vårt forum

Support

E-post: krisstod@kulturradet.se


Webbinarier

Här hittar du inspelningar från webbinarier där våra medarbetare berättar om kristödet och går igenom ansökningsblanketterna.
 Mer information om stöden finns hos respektive myndighet:

Övriga aktörer som också får del av regeringens stödpaket:

Samt scenkonstallianserna som består av:

Samlad information till småföretagare
På Verksamt.se hittar du samlad information om ytterligare stöd till företagare från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på. Där kan du bland annat läsa om det nya omställningsstödet till enskild näringsverksamhet samt hyresstöd till utsatta branscher.

Läs mer på Verksamt.se

Samlad information från regeringen
På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtar för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
För företagare med anledning av covid-19 

Omställningsstöd även i maj och juni
För att rädda fler jobb och företag förlängs det ordinarie omställningsstödet med månaderna maj och juni 2021. Förlängningen av det ordinarie omställningsstödet innebär att stödet nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader.

Regeringen arbetar för att de förlängda stöden ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen innan det träder i kraft.
Läs pressmeddelandet från Finansdepartementet

 

+ + +