Till navigation Till innehåll

Vårens krisstöd 2021

Kulturrådet fördelade under våren 2021 krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang samt till särskilda behov i kulturen. Totalt inkom cirka 4 100 ansökningar på drygt 3,9 miljarder kronor och har nu fördelat 1,6 miljarder kronor till 2 600 beviljade ansökningar.

Särskilda behov i kulturlivet

18-20 maj 2021 beslutades fördelningen av krisstöd för särskilda behov i kulturlivet. Cirka 2 900 ansökningar för sammanlagt tre miljarder kronor har kommit in. Drygt 1800 ansökningar beviljades stöd och får dela på cirka 1,4 miljarder kronor.

– Det är en fördelning med historiskt stora belopp till centrala aktörer i kulturlivet, konstaterar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Besluten är starkt kulturpolitiskt motiverade och de kulturaktörer som beviljats stöd får högre belopp än tidigare.

Musikområdet dominerar även denna gång och får mer än hälften av det totala krisstödet. Scenkonst får cirka en femtedel. Litteratur och läsning samt bild, form och konsthantverk står för en mindre del, en procent respektive fyra procent av totalt beviljat belopp. Alla regioner finns representerade i fördelningen. Storstadsregionerna får cirka två tredjedelar av totalsumman.

Beslut om fördelning av krisstöd våren 2021

Inställda och uppskjutna evenemang 

4-6 maj 2021 beslutades om fördelningen av krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang 1 oktober-31 december 2020. Cirka 1 300 ansökningar kom in som tillsammans sökte stöd för närmare 900 miljoner kronor. Sammantaget får 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor.

– Det var inte lika många ansökningar nu som i höstas. Efterhand har färre evenemang kunnat planeras på grund av pandemin och därmed är det färre som är berättigade till stödet för inställda evenemang, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet.

Samtliga konstområden finns representerade i fördelningen med musik och scenkonst som dominerande områden. Scenkonsten står idag för 27 procent av det fördelade beloppet, jämfört med 19 procent i höstas. Det är en stor spridning över hela landet när det gäller fördelning och i samtliga regioner finns mottagare av stödet.

Beslut om fördelning av krisstöd våren 2021

Webbinarier

Här hittar du inspelningar från webbinarier där våra medarbetare berättar om kristödet och går igenom ansökningsblanketterna.

+ + +