Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Krisstöd till kulturen

Nya krisstöd till kulturen under våren.

Vårens nya krisstöd

Den 28 januari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången till krisstödet för inställda och uppskjutna kulturevenemang under perioden oktober-december 2020. Sista ansökningsdatum är 16, 17 och 18 februari beroende på konstområde. Datum för det andra krisstödet för särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin, meddelas inom kort.

Krisstöd till kulturen.
Krisstöd till kulturen.

Ansökan till vårens första krisstödet öppnar 28 januari

Nu öppnar Kulturrådet vårens första krisstöd som ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang under perioden oktober-december 2020, med anledning av covid-19. Ansökningsperioden är öppen från 28 januari med sista ansökningsdatum 16, 17 och 18 februari beroende på evenemangsområde.

arrow
Pop, metal och rock är uttryck som är väl representerade bland de beviljade bidragen.
Pop, metal och rock är uttryck som är väl representerade bland de beviljade bidragen.

1 465 beviljas krisstöd för särskilda behov

Kulturrådet har fördelat höstens sista krisstöd. 2 215 ansökningar om krisstöd för särskilda behov kom in till Kulturrådet. Två tredjedelar har beviljats.

arrow
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.

Har du fått mer än ett krisstöd för samma verksamhet?

Som kulturaktör kan du vara berättigad att söka flera olika sorters krisstöd för din verksamhet. Men det går inte att få flera offentliga bidrag för samma sak.

arrow
Krisstöd till kulturen.
Krisstöd till kulturen.

Ansökan till vårens första krisstödet öppnar 28 januari

Nu öppnar Kulturrådet vårens första krisstöd som ska gå till inställda och uppskjutna kulturevenemang under perioden oktober-december 2020, med anledning av covid-19. Ansökningsperioden är öppen från 28 januari med sista ansökningsdatum 16, 17 och 18 februari beroende på evenemangsområde.

arrow
Pop, metal och rock är uttryck som är väl representerade bland de beviljade bidragen.
Pop, metal och rock är uttryck som är väl representerade bland de beviljade bidragen.

1 465 beviljas krisstöd för särskilda behov

Kulturrådet har fördelat höstens sista krisstöd. 2 215 ansökningar om krisstöd för särskilda behov kom in till Kulturrådet. Två tredjedelar har beviljats.

arrow
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.
Det går inte att få flera offentliga stöd för samma ändamål.

Har du fått mer än ett krisstöd för samma verksamhet?

Som kulturaktör kan du vara berättigad att söka flera olika sorters krisstöd för din verksamhet. Men det går inte att få flera offentliga bidrag för samma sak.

arrow

Krisstödet i korthet

Höstens beslut är klara

Kulturrådet har fördelat höstens krisstöd till inställda och uppskjutna evenemang samt till särskilda behov i kulturen. Totalt fick vi cirka 4 400 ansökningar på drygt 3,3 miljarder kronor och har nu fördelat 880 miljoner kronor till 2 682 beviljade ansökningar. 

Stödet är uppdelat i två bidrag. Det första omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Ett helt nytt stöd, går till särskilda behov i kulturlivet.

Inom det nya bidraget ger Kulturrådet även stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet och till yrkesgrupper som inte kunde söka vårens stöd, exempelvis bokare, tekniker, leverantörer av teknik.

Inställda och uppskjutna kulturevenemang 

Kulturrådet fördelar stöd till arrangörer av inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Stödet har också kunnat sökas av konstnärligt verksamma aktörer som har arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.

Stödet omfattar evenemang i Sverige som riktat sig till allmänheten och ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19, under perioden 1 juni – 30 september 2020. Riktlinjerna är liknande som för tidigare krisstöd men både blanketterna och riktlinjerna är uppdaterade, så att det ska vara enklare och tydligare vem som kan söka stöd och för vad. Regelverket bakom, som regeringen beslutat, är dock samma som i våras, förutom att perioden det gått att söka stöd för är ändrad.

Det går att få stöd för högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till en miljon kronor och högst 50 procent över en miljon kronor. En arrangör eller aktör kan som mest få 10 miljoner kronor. Det går inte att få stöd för utebliven vinst.

Läs mer om stödets utformning på en av bidragssidorna

Särskilda behov i kulturlivet

Den stora nyheten i det uppdaterade regleringsbrevet från regeringen, är att en helt ny bidragsform har inrättats, så att fler slags organisationer och yrkesgrupper har kunnat söka stöd. Stödet ska lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturella uttryck i hela landet.

Kulturdepartementet har med andra ord lyssnat på många av de synpunkter som framförts av branschen. För att nämna några exempel inkluderas nu även aktörer som är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang, till exempel leverantörer av scenteknik. Kulturrådet har även kunnat ge stöd till aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet.

Läs mer om stödets utformning på en av bidragssidorna

Frågor och svar

I vårt frågeforum finns frågor och svar om krisstödet samlade. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

Frågor och svar om krisstöden

Support

E-post: krisstod@kulturradet.se

Webbinarier

Här hittar du inspelningar från webbinarier där våra medarbetare berättar om kristödet och går igenom ansökningsblanketterna. 

Stöd hos andra myndigheter

En del av regeringens krisstöd till kulturen fördelas också av andra myndigheter såsom Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Författarfonden och Sametinget.

Pressmeddelande från regeringen:

Mer information om stöden finns hos respektive myndighet:

Övriga aktörer som också får del av regeringens stödpaket:

Samt scenkonstallianserna som består av:

Samlad information till småföretagare
På Verksamt.se hittar du samlad information om ytterligare stöd till företagare från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på. Där kan du bland annat läsa om det nya omställningsstödet till enskild näringsverksamhet samt hyresstöd till utsatta branscher.

Läs mer på Verksamt.se

+ + +