Till navigation Till innehåll
Hand på stråke och fiolHand på stråke och fiolHand på stråke och fiol

Foto: Susanne Kronholm

Kulturskolebidrag för kulturskolornas utveckling

I vårändringsbudgeten har regeringen föreslagit att kulturskolebidraget återinförs. Kulturrådet har fått i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag riktade till kommunala kulturskolorna.

Kulturrådet inväntar således dels riksdagens beslut om vårändringsbudgeten, dels regeringens beslut om den förordning som reglerar statsbidrag till kulturskoleverksamhet, innan bidraget utlyses. Under förutsättning att dessa beslut finns på plats kommer Kulturrådet att öppna ett ansökningsförfarande under augusti 2019. Kulturrådet planerar i sådana fall för en smidig och förenklad handläggningsprocess. 

Kulturrådet återkommer med mer information.  

Läs mer om kulturskolebidrag!

 

Länkar

Pressmeddelande kulturdepartementet

Vårändringsbudget 2019

Information om ansökningsomgång 2018

Strategi för statliga insatser i kulturskolan

SFS 2018-1548: Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet (upphävd)

Kortfakta om kulturskolebidraget 2016-2018

Kriterier för tillgänglighet

Fördelning av medel till kulturskolor 2016/2017

Fördelning av medel till kulturskolor 2017/2018

+ + +