Till navigation Till innehåll
Bild för - KSC_2_RGB.jpgBild för - KSC_2_RGB.jpgBild för - KSC_2_RGB.jpg

Kulturskolecentrum stödjer landets kulturskolor

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor – det är uppdraget för Kulturrådets Kulturskolecentrum. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet.

Vad är Kulturskolecentrum?

 
Sveriges kulturskolor är viktiga. Inte bara för barn och ungas personliga upplevelser av kultur utan också ur ett större samhällsperspektiv. Med kulturskolan läggs en viktig grund för skapande, delaktighet och återväxt av konstnärer och kulturutövare. Landets kulturskolor skiljer sig mycket mellan varandra och de har olika utmaningar. Det har länge funnits en efterfrågan på nationella stödinsatser och 2018 fick Kulturrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt resurscentrum för kulturskolorna.

Stöd och samverkan

Kulturskolecentrum stödjer kulturskolorna och deras huvudmän i att utveckla sin verksamhet genom en rad olika insatser. Centret arbetar bland annat med att samla in och följa upp statistik, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, följa och sprida forskning, erbjuda stöd till verksamhetsutveckling och samverkan. Kulturskolecentrum har också i uppdrag att lyfta och sprida goda resultat och lärande exempel.

Samverkan är centralt i arbetet, både för Kulturskolecentrum men också för att bidra till samverkan mellan olika parter med intresse och kunskap inom de frågor som rör kulturskolan. Följ med i vårt arbete genom att gilla oss på Facebook!

Kontakt

Jenny Löfström Ellverson

  • Verksamhetsansvarig, Kulturskolecentrum

Madeleine Hermerén

  • Handläggare

Mårten Lempert

  • Handläggare

Simon Strömberg

  • Verksamhetsutvecklare

Fabian Sjö

  • Utredare

Johan Åhrgren

  • Kommunikatör
+ + +