Till navigation Till innehåll
Foto: Susanne KronholmFoto: Susanne KronholmFoto: Susanne Kronholm

Kulturskolebidraget är till för att stärka kulturskolornas utveckling. Foto: Susanne Kronholm.

Kulturrådet fördelar 50 miljoner kronor till landets kulturskolor

Nu är bidragen till kulturskolorna beslutade. 203 kommuner får dela på närmare 50 miljoner kronor för kommande halvår. Bidraget avser att utveckla pågående projekt där man prövar nya konstformer och riktar sig även till barn och unga som inte tidigare deltagit i kulturskolan.

Förra veckan återinförde regeringen kulturskolebidraget i samma omfattning som tidigare. Det vill säga 100 miljoner kronor årligen under den närmaste treårsperioden 2020–2022.

– Det är glädjande att kulturskolebidraget är tillbaka. Vi vet att bidraget är viktigt för kommunerna, speciellt eftersom många kommuner har ansträngd ekonomi. Nu får flera kulturskolor i landet chansen att utveckla sig och sin verksamhet, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturskolebidraget är till för att stärka kulturskolornas utveckling. Bidraget återinfördes i vårändringsbudgeten i juni. Då avsattes 50 miljoner kronor till kulturskolorna för andra halvåret 2019. Kulturrådet har under sommaren haft en förenklad bidragsprocess med kortare ansöknings- och handläggningstider samt tydligare prioriteringar.

Totalt sökte 232 kommuner bidrag om sammanlagt 137 miljoner kronor. Ansökningarna visar att kommunerna vill utveckla pågående insatser och prova nya metoder eller utöka sina insatser till fler konstområden. Det handlar exempelvis om att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik genom att nå fler barn och unga eller att testa andra konstformer.

Fördelning av bidrag till kulturskolor     

Läs mer om bidrag till kulturskolor

Jenny Löfström Ellverson

  • Verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum

Helene Oljons

  • Pressansvarig
+ + +