Till navigation Till innehåll
Foto: Susanne KronholmFoto: Susanne KronholmFoto: Susanne Kronholm

Foto: Susanne Kronholm

Datum för Kulturskolebidraget

Tisdag 18 juni beslutade riksdagen att anta vårändringsbudgeten och därmed återinföra kulturskolebidraget. Bidraget går att söka under perioden 5 - 19 augusti 2019.

Kulturskolebidraget återinförs och kan sökas 5–19 augusti, i en förenklad bidragsprocess. Därefter följer några veckors beredning och beslut om fördelning av bidraget beräknas fattas under senare delen av september.

Då både ansökningstid och beredningstid är kortare än vanligt så är det bra om ni redan nu tittar på blankettexemplet för att förbereda er inför ansökningsomgången så mycket som möjligt.

Läs mer om bidraget

Kontakt

Malin Palm

  • Handläggare

Jenny Löfström Ellverson

  • Verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum
+ + +