Till navigation Till innehåll
Pedagog och elever som dansar.Pedagog och elever som dansar.Pedagog och elever som dansar.

Danspedagog med elever.

90 miljoner till Sveriges kulturskolor

Kulturrådet fördelar nu 90 miljoner kronor till kulturskolor i 250 kommuner. Syftet med bidraget är att stärka kulturskolornas utveckling. Många kommuner vill nå fler barn och unga, testa andra kulturformer och göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

– Vi vet att många inte har haft möjlighet att delta i kulturskolornas verksamhet. Därför är det bra om fler barn och unga kan delta på mer jämlika villkor. Vi vet också att bidraget är viktigt för kommunerna, speciellt för små kommuner med begränsade ekonomiska möjligheter, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Bidraget möjliggör också projekt som utvecklar den befintliga verksamheten så att elever kan fördjupa sig inom sitt konstområde. Tolv kommuner söker bidraget för första gången, men många av ansökningarna handlar om att fortsätta med redan påbörjade projekt.

– Nytt för i år är att kulturskolorna har fått beskriva utvecklingsbehovet och hur målgrupperna ska göras delaktiga i planeringen. På så sätt stärker vi kulturskolornas dialog med kommunens barn och unga och deras önskningar, säger Madeleine Hermerén, handläggare vid Kulturskolecentrum.
 
Totalt har 253 kommuner ansökt om ett belopp på cirka 250 miljoner kronor. Ansökningarna kom innan coronapandemin bröt ut. Om projekten förändras på grund av pandemin så finns det från Kulturrådet en flexibilitet i hur pengarna kan användas.

29 kommuner har sökt bidrag för att samverka med en eller flera andra kommuner. Samverkansprojekten kommer Kulturrådet att fatta beslut om innan midsommar.

Läs mer

Fördelning av bidrag till kulturskolor 2020/2021
 
Om bidrag till kulturskolor

 
Om Kulturskolecentrum

  • Kulturskolecentrum är en del av Kulturrådets verksamhet och har regeringens uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för landets kulturskolor.
  • Uppdraget handlar om att stötta kulturskolorna med ekonomiskt bidrag, samla in och följa statistik, etablera samverkan, kartlägga kompetensbehov och sprida goda exempel och forskning.
  • Kulturskolebidrag har delats ut av Kulturrådet sedan 2016.

Helene Oljons

  • Pressansvarig

Jenny Löfström Ellverson

  • Verksamhetsansvarig, Kulturskolecentrum

Madeleine Hermerén

  • Handläggare, Kulturskolecentrum
+ + +