Till navigation Till innehåll
Kulturskolan kommer, Uppsala Kulturskolan kommer, Uppsala Kulturskolan kommer, Uppsala

Kulturskolan kommer, en uppsökande verksamhet i Uppsala. Foto: Uppsala kulturskola.

Nära 200 miljoner till Sveriges kulturskolor

Kulturrådet fördelar nu 197 miljoner kronor till musik- och kulturskolor i 266 kommuner. Syftet med bidraget är att stärka kulturskolornas utveckling. Många kommuner vill bredda utbudet och nå fler barn och unga inom glesbygd och områden med socioekonomiska utmaningar.

– Barns och ungas möjlighet att delta i kulturaktiviteter har påverkats kraftigt under pandemin. Därför är det glädjande att många kulturskolor nu fokuserar på att nå fler barn och unga, erbjuda fler konst- och kulturuttryck och att nya metoder utvecklas. Den digitala utvecklingen inom kulturskolan har tagit stora kliv framåt vilket Kulturrådet kommer att fortsätta följa, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.
 
Hela 92 procent av kommunerna söker för att bredda och utveckla sitt utbud, exempelvis inom bild och form, musikproduktion, skrivande, gatukonst, film och slöjd. En av tre satsningar handlar om att stärka verksamhet i glesbygd eller områden med socioekonomiska utmaningar. Det är också vanligt att vilja öka inkluderingen av barn och unga med funktionsnedsättning
  
– Årets trender är blåsmusik och digital undervisning. Många hänvisar till debatten om musiklivets brist på blås och brass. Vi ser också att många kulturskolor vill fortsätta att utveckla digitala undervisningssätt, ett arbete som påbörjades under pandemin, säger Madeleine Hermerén, handläggare vid Kulturskolecentrum.
  
Inför årets ansökningsomgång beslutade regeringen att fördubbla utvecklingsbidraget för musik- och kulturskolor till 200 miljoner kronor. Totalt har kommunerna ansökt om cirka 330 miljoner. Den största delen gäller kommuners egna satsningar, där 256 kommuner har ansökt om cirka 294 miljoner kronor. 45 kommuner har sökt stöd för samverkan med en eller flera kommuner, vilket sammanlagt involverar 203 kommuner. Tio av dessa kommuner har inte ansökt om egna satsningar.

Läs mer

Kontakt

Madeleine Hermerén

  • Handläggare

Mårten Lempert

  • Handläggare

Johan Åhrgren

  • Kommunikatör
+ + +