Till navigation Till innehåll
Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.

Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.

Utvecklingsbidrag till kulturskolor stärker delaktighet och samverkan

Kulturrådet fördelar 195 miljoner kronor till 266 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor. Kommunerna satsar bland annat på delaktighet, blåsmusik och digitalt skapande. Trenden går också mot ökad samverkan, då hela 219 kommuner vill samverka med andra kommuner – en ökning på 36 procent.

– Det är glädjande att allt fler kulturskolor får möjlighet till regional samordning och vill samverka både inom länet och över länsgränserna. Vi ser också att barn och ungas delaktighet och inflytande stärks inom kulturskolan som en del i arbetet med implementering av barnkonventionen som lag, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Många kommuner söker stöd för att kunna nå ut bättre till barn och unga inom glesbygd och områden med socioekonomiska utmaningar, bland annat genom öppen verksamhet. Det är också vanligt att vilja öka inkluderingen av barn och unga med funktionsnedsättning.

– Vi ser också att kulturskolorna tar tillvara erfarenheter från pandemin och utvecklar digitala former och metoder för distansundervisning, som exempelvis skrivande, instrument eller låtskrivande på distans eller i hybridform, säger Madeleine Hermerén, handläggare vid Kulturskolecentrum.

Många kulturskolor beskriver att blåsmusiken behöver stärkas, både utifrån lokala erfarenheter och nationella undersökningar. Även satsningar på andra typer av orkester-, symfoni- och ensemblespel planeras, där elever från flera kommuner kan möta andra barn och unga.

– Att bredda verksamheten med flera konstarter och kurstyper är vanligt. Många vill utveckla eller fördjupa ämnen som dans, teater, film och digitalt skapande, säger Madeleine Hermerén.

Mer information
Totalt får 266 kommuner medel från Kulturrådets utvecklingsbidrag till kulturskolor. Det går att söka både för att genomföra egna satsningar i den egna kommunen och för att genomföra satsningar i samverkan med andra kommuner. För enskilda satsningar fördelas totalt 165 878 400 kr i bidrag till 257 kommuner. För samverkanssatsningar fördelas totalt 29 121 600 kr i bidrag till 72 ansökningar från 59 sökande kommuner. Nio kommuner har enbart sökt och fått stöd för samverkanssatsningar.

Fördelning av samverkansprojekt

Fördelning av kommunens egna satsningar

Kontakt

Madeleine Hermerén

  • Handläggare

Helene Oljons

  • Pressansvarig