Till navigation Till innehåll

Kunskap

Här kan du läsa rapporter från Kulturskolecentrum och andra aktörer samt ta del av forskning. Inom kort kommer rapporterna att integreras i forskningssidan nedan.

Forskning

Kulturskolerelaterad forskning
   

Rapporter

Kulturskolan i siffror

Här hittar du Kulturskolecentrums rapporter som sammanfattar den årliga insamlingen av kulturskolestatistik. Sedan 2018 genomför Kulturskolecentrum en årlig insamling av statistik över bland annat vilka verksamheter som erbjuds inom kulturskolan och hur många elever som deltar i verksamheterna.

Kulturskolan i siffror: 2020

I denna rapport sammanfattas kulturskolestatistik från 2020. Rapporten beskriver bland annat vilka ämnen, kurser och verksamheter som erbjuds, hur många deltagartillfällen och unika elever som går i kulturskolan samt kulturskolornas ekonomi.

Kulturskolan i siffror: 2019

I denna rapport sammanfattas kulturskolestatistik från 2019. Rapporten beskriver bland annat vilka ämnen, kurser och verksamheter som erbjuds, hur många deltagartillfällen och unika elever som går i kulturskolan samt kulturskolornas ekonomi.

Kulturskolan i siffror - sammanfattning av tillgänglig statistik 1997-2018

I denna rapport sammanfattas kulturskolestatistik från 1997–2018. Rapporten beskriver bland annat vilka ämnen, kurser och verksamheter som erbjuds, hur många deltagartillfällen och unika elever som går i kulturskolan samt kulturskolornas ekonomi.

Redovisning av utvecklingsbidraget

Här hittar du Kulturskolecentrums rapporter om hur kommuner har använt det statliga bidraget för att utveckla sina kulturskoleverksamheter.

Redovisningar av utvecklingsbidraget till kulturskolor 2020-2021

I rapporten sammanfattas hur kommuner har använt det statliga bidraget för att utveckla sina kulturskoleverksamheter under läsåret 2020/21. Rapporten är en sammanställning av de redovisningar som avser kommunernas egna utvecklingssatsningar inom kulturskolan.

Utvecklings- och kompetensbehov

Här hittar du Kulturskolecentrums rapporter om kulturskolornas behov av utveckling och kompetensförsörjning.

Kulturskola i rörelse (2019)

En kartläggning av behovet av högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolan som har genomförts i samarbete med Universitets- och högskolerådet. I denna slutrapport redovisar Kulturrådet resultaten av kartläggningen av kulturskolans behov av pedagogisk kompetens på kort och lång sikt.

Kartläggning Kulturskolornas behov av stöd (2019)

En kvalitativ kartläggning av kulturskolornas utvecklingsbehov och behov av stöd. Rapportens huvudsakliga syfte är att analysera vilka stöd som Kulturskolecentrum bör ge till landets kulturskolor.

Diskussionsunderlag Kulturskolornas behov av stöd

Detta material är tänkt som ett stöd för verksamma inom kulturskolan – som en inspiration till ert utvecklingsarbete. Diskussionsunderlaget bygger på rapporten Kartläggning av kulturskolornas behov av stöd.

PM Kulturskolornas utvecklings- och kompetensbehov

I detta PM presenteras en samlad lägesbild över kulturskolans utvecklings- och kompetensbehov utifrån slutsatser i rapporterna Kulturskolornas behov av stöd och Kulturskola i rörelse.

Resultat av bidrag till kulturskolan 2016-2018

Kulturrådet har sedan 2016 årligen fördelat ett statligt bidrag som kan sökas av kommuner som har en musik- eller kulturskola. I denna rapport presenteras hur kulturskolorna har använt bidraget 2016–2018.

Resultat av bidrag till kulturskolan 2016–2018

Statliga insatser till kulturskolor 2018-2019

I denna rapport sammanfattas och diskuteras resultat av Kulturskolecentrums insatser vad gäller kulturskolebidraget, stöd till nationell samordning och stöd till förbättrad kompetensförsörjning genom Kulturskoleklivet under 2018 och 2019.

Statliga insatser till kulturskolor 2018–2019

Kulturskola i samverkan

Kulturskola i samverkan: En kartläggning av samverkan mellan kulturskola och skola (2020)

En kartläggning som syftar till att ge en ökad kunskap om hur den befintliga samverkan mellan skola och kulturskola ser ut samt att ge ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för utveckling.

Samverkan mellan skola och kulturskola (med Skolverket)

Det här är ett informationsmaterial om de regler som gäller vid samverkan mellan skola och kulturskola framtaget av Kulturskolecentrum och Skolverket.

Delaktighet och inflytande inom kulturskolebidraget

I denna rapport presenteras en studie av barns och ungas delaktighet och inflytande i de satsningar som planerades inom ramen för utvecklingsbidraget till kulturskolor 2021.

Delaktighet och inflytande inom kulturskolebidraget

Övriga rapporter

Relevanta rapporter från andra aktörer.


Rapporter och PM om statistik hittar du på vår statistiksida.

+ + +