Till navigation Till innehåll

Vill du bli Sveriges läsambassadör 2022–2024?

Är du bra på att peppa och motivera? Brinner du för läsning? Drömmer du om att få chansen att göra något riktigt meningsfullt och påverka framtiden? Då kan du bli Sveriges nästa läsambassadör!

Många länder i världen har en läsambassadör med uppdrag att sätta läsning i fokus, särskilt bland barn och unga. Läsambassadören ska verka för att alla, oavsett bakgrund ska få lika möjlighet att nå litteraturen och bli läsare. Till stöd för läsambassadörens arbete finns det en handläggare, en kommunikatör och en utredare.

I ett samhälle där barn och unga läser allt mindre behövs det krafter som förstår att läsning kan förändra liv och ge en bättre framtid. Och som dessutom vet att läsning är en upplevelse som påverkar dig som person, vidgar dina vyer, gör världen större. Som läsambassadör behöver vi dig som kan vara den kraften och inspirera fler till läsning.

Ditt uppdrag är att motivera till läsning, vara en läsande förebild för barn och unga och även nå fram till andra förebilder och förmedlare i deras närhet.

Vad är en läsambassadör?

Läsambassadören är en del av det läsfrämjande arbete som Kulturrådet driver på uppdrag av regering och riksdag. Syftet är att ge litteraturen och läsande ett ansikte utåt, hålla frågan om läsningens betydelse för demokrati och delaktighet levande i debatten och inspirera fler att läsa. Läsambassadören ska utifrån Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande och prioriterade målgrupper verka för att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen och bli läsare.

Vilken inriktning just du ska ha som läsambassadör i ditt arbete bestämmer du tillsammans med det läsråd som finns vid Kulturrådet. Vi vill att du berättar hur du skulle ta dig an uppdraget om du var läsambassadör!

Läs mer om läsrådet här

Vad gör en läsambassadör?

En läsambassadör kan till exempel:

  • peppa barn och unga och deras förebilder och föräldrar
  • visa att läsning kan påverka livet och framtiden
  • hitta nya sätt eller kanaler för att nå ut
  • föreläsa och samtala runt om i landet på olika platser eller digitalt,
  • prata böcker i tid och otid.

Vilka krav och förväntningar har vi på läsambassadören?

  • Du ska ha förmåga att arbeta självständigt, vara drivande, kreativ och kommunikativ. Du ska ha lätt för att bygga och behålla goda relationer,
  • du ska tycka om att framträda offentligt,
  • du ska vara en läsande person och en engagerad läsfrämjare som når ut och skapar förtroende. Hur du läser spelar ingen roll. Du kan läsa på skärm eller tryckta böcker, med öron, ögon eller fingrar.
  • du kan jobba med läsning idag eller du kan ha en bakgrund i en sektor som vanligtvis inte främst förknippas med läsning.

Uppdragets villkor

Att vara läsambassadör är ett personligt uppdrag och du kan behöva lägga andra åtaganden som konkurrerar med uppdraget åt sidan.

Uppdragets längd

Läsambassadören är ett tidsbegränsat uppdrag på två år med tillträde den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Uppdragets omfattning

Den tid du förväntas lägga på uppdraget är minst 20 timmar per vecka som du kan fördela på det sätt som passar dig. Det motsvarar 50 procent av en arbetsvecka. Det finns möjligheter att utöka tiden till 40 timmar per vecka, i samråd med Kulturrådet.

Ersättning för uppdraget

För uppdraget får läsambassadören ett arvode som utbetalas en gång i månaden.

Utöver arvodet utgår även kostnadsersättning för resor, logi och liknande.

Vill du veta mer om uppdraget som läsambassadör?

Upplysningar om uppdraget lämnas av läsrådets kansli. Hör av dig till lasradet@kulturradet.se

Skicka in din intresseanmälan 18 april

Sista dag för att anmäla intresse för uppdraget som läsambassadör är den 18 april 2022. Du ska lämna din intresseanmälan i det oneline-formulär som finns:

Skicka in din intresseanmälan

I formuläret ombeds du att fylla i vissa bakgrundsuppgifter om dig själv, dina kunskaper och erfarenheter. Du ska också berätta om hur du tänker ta dig an uppdraget som läsambassadör.

Laddar...