Till navigation Till innehåll

Lättläst om bidrag

Kulturrådet ger bidrag

Kulturrådet ska arbeta
för att utveckla konsten och kulturen
både i Sverige och i andra länder.
Kulturrådet ska arbeta
för att kulturlivet ska vara
jämställt och tillgängligt.
Alla människor ska kunna vara med i kulturen,
män, kvinnor, personer med och utan funktionsnedsättning.
Vi ska särskilt tänka på
hur barn och ungdomar upplever kulturen.
Kulturrådet ska arbeta med:

1. teater, dans, musik och annan scenkonst
2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek
3. bild och form, museer och utställningar
4. regional kulturverksamhet
5. nationella minoriteters kultur
6. andra kulturella ändamål.

Vi ska också se till
att det finns kulturell mångfald
i alla regioner i Sverige.
Därför använder vi kultursamverkansmodellen
när vi fördelar pengar.

Så här fungerar kultursamverkansmodellen:
Landstingen och regionerna gör regionala kulturplaner.
Kulturrådet pratar med andra myndigheter
och tittar på kulturplanerna.
Sedan bestämmer Kulturrådet
hur stora bidrag som landstingen och regionerna ska få.
Det betyder att regionerna och landstingen
bestämmer vem som ska få pengarna.