Skapande skola

Kulturpolitiken säger
att det är särskilt viktigt med
barns och ungas rätt till kultur.

Stödet Skapande skola
ska stärka sambandet mellan skolan och kulturen.
Med hjälp av stödet
kan konstnärer komma till skolan
och arbeta med eleverna.

Skapande skola är för förskolan 
och för elever på grundskolan.

Det här kan man söka bidraget för:

  • lönekostnader, arvoden och reskostnader
    i samband med att eleverna får uppleva
    professionell konst och kultur.
  • Bidraget kan också användas till
    att låta eleverna få skapa själva
    tillsammans med professionella kulturaktörer.

Skapande skola-pengarna ska vara en del av
den kulturverksamhet som kommunerna har beskrivit
i sina handlingsplaner.

Om kommunens anlitar sina egna pedagoger
så får skolan pengar som motsvarar deras tjänster.

Tre-års-regeln
Meningen med Skapande skola-bidraget
är att stärka samarbetet mellan skolan
och det professionella kulturlivet.

Alla elever ska få tillgång till
så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt.

Med pengarna från Skapande skola
ska skolan och det professionella kulturlivet
kunna samarbeta mer.

För att skolan och kulturen
ska hitta fler och nya sätt att samarbeta på
gäller stödet för tre år i taget.

Professionella kulturaktörer
Kulturrådet tycker det är viktigt
att de som ordnar kultur
för pengar från Skapande skola är professionella.

Personerna ska arbeta
och vara utbildade inom kultursektorn.
Därför går det inte
att få bidrag för föredragshållare,
instruktörer eller pedagoger
inom andra områden än kultur.