Mer jämställd fördelning
av makt och resurser
inom scenkonstområdet

Tre ordförande Kerstin Brunnberg, Ingrid Dahlberg och Anna Carlson uttalar sig gemensamt inför Internationella Kvinnodagen om jämställdhet i scenkonstbranschen: "Mer jämställd fördelning av makt och resurser inom scenkonstområdet".

Kulturrådet kommer efter samtal med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet att ansöka om ytterligare medel för fortsatt utveckling av jämställdheten inom scenkonstområdet.

– Parternas fortsatta engagemang och konkreta arbete är avgörande för att vi ska nå resultat, säger Kerstin Brunnberg.

Kulturrådet, Svensk Scenkonst och Teaterförbundet anser att fortsatta satsningar på jämställdhetsarbete i scenkonstbranschen är viktiga för att komma tillrätta med alla former av diskriminering. Kulturrådet är positivt till de ansträngningar som genomförs av arbetsgivare och fack tillsammans:

– Scenkonstens olika genrer och uttryck har en unik möjlighet att nå människor med olika budskap, just därför måste kunskapen om genusfrågor inom kulturvärlden bli bättre. Kulturrådet har en viktig uppgift att kräva förändringar och stötta institutionerna i att ständigt arbeta med detta uppdrag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande för Kulturrådet.

Kulturrådets budgetunderlag till regeringen för 2011 innehåller flera förslag på insatser i jämställdhetsarbetet, bland annat för forskning kring diskriminering i branschen och mer utbildning för såväl chefer som medarbetare.

– De gemensamma satsningar vi hittills genomfört har gett gott resultat och vi ser ju att behoven av fortsatt arbete är stort. Jag hoppas att Kulturrådet kan ge oss fortsatt förtroende att arbeta med frågorna, säger Ingrid Dahlberg, ordförande för Svensk Scenkonst.

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har gemensamt satt jämställdhetsfrågorna i fokus. Bland annat har organisationerna genomfört ett ledarskapsprogram för kvinnor, som lett till att antalet kvinnliga teaterchefer idag är drygt 50 %. Just nu pågår en utbildning för chefer i scenkonstbranschen i genusfrågor, en utbildning som finansieras av Kulturrådet.

– Den naturliga fortsättningen är att rikta oss till regissörer, scenografer och koreografer, det vill säga de dagliga arbetsledarna för de yrkesverksamma inom scenkonsten. Jämställdhet är en förutsättning för konstnärlig utveckling, inte ett hinder, säger Anna Carlson.

Kulturrådet, Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har för avsikt att intensifiera kontakterna ytterligare kring alla frågor som innefattas av diskrimineringslagarna.

– Frågorna förtjänar vårt gemensamma fokus. Inte enbart den 8 mars, utan alla 365 dagar om året, säger Kerstin Brunnberg, Ingrid Dahlberg och Anna Carlson i ett gemensamt uttalande.

För mer information kontakta:

Kerstin Brunnberg, telefon 070-598 50 17
Ingrid Dahlberg, telefon 070-519 77 77
Anna Carlson, telefon 070-585 22 83

Pressmeddelandet skickas ut gemensamt av Kulturrådet, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst.

Header logo