Litteraturstöd till facklitteratur för vuxna

Litteraturbidraget till Korpen Koloni Förlag för boken Trafikmaktordningen, som är författad av organisationen Planka.nu har väckt uppmärksamhet i medierna. Med anledning av artiklarna ”Biljettsmitare får kulturbidrag” (TT) och ”Manar till plankning – får skattepengar” (Expressen) vill Kulturrådet klargöra några saker:

Kulturrådet behandlar årligen cirka 1600 ansökningar från förlag om efterhandsstöd till utgivna böcker. Besluten om litteraturstöd fattas av fyra olika arbetsgrupper, på delegation av Kulturrådets styrelse. Trafikmaktordningen behandlades av arbetsgruppen för facklitteratur.

Kulturrådet har inte delat ut pengar till Planka.nu, utan till förlaget Korpen Koloni, som gett ut boken. Förlaget har fått efterhandsstöd för att de gett ut en bok som diskuterar stadsplanering, tillgänglighet och infrastruktur.

Det ingår i arbetsgruppens uppdrag att bedöma debattböcker. Arbetsgruppen uppdrag är inte att bedöma den ena eller andra åsikten, utan kvaliteten i genomförandet, av hur diskussionen förs: Är det en tes med samhällelig aktualitet? Är boken välargumenterad, välformulerad? Tar den upp och bemöter möjliga motargument? Är det en röst som annars sällan hörs? Det kan vara några av frågorna arbetsgruppen ställer i diskussionen av bokens kvalitet. Vid bedömningen av Trafikmaktordningen fann gruppen att boken är välskriven, påläst och reflekterande, vilket gav skäl att bevilja stöd.

Header logo