Kulturrådet beslutar om ny barnkulturstrategi

Samverkan är nödvändigt för att tillgodose barns kulturella rättigheter. Det konstaterar Kulturrådet i sin nya barnkulturstrategi som gäller från januari 2013.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för den nationella kulturpolitiken. För Kulturrådets del handlar det om att öka barns och ungas tillgång till professionell kultur, att stödja konstnärlig utveckling inom barn- och ungdomskulturen och att sprida kunskap inom området.

Grunden för strategin är att hela myndighetens arbete ska genomsyras av ett barn och ungdomsperspektiv. Strategin innehåller fem mål, bland annat att bidra till hög kvalitet och konstnärlig utveckling, att utjämna skillnader i barns tillgång till kultur och att minst 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av Kulturrådet ska ha barn och unga som målgrupp.

KONTAKT

Lotta Brilioth Biörnstad
Telefon: 08-519 264 99
lotta.brilioth.biornstad@kulturradet.se

 

Header logo