Maria Arnholm och Kerstin Brunnberg. Foto: Anna von Brömssen.

Bättre läsförståelse
hos unga dröjer

Det kommer att ta tid att vända den negativa trenden för ungas läsförståelse. Det spådde biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (Fp) i ett samtal med Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg på bokmässan.

2000-talet har trenden för svenska femtonåringars läsförståelse pekat nedåt enligt den så kallade PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment). En utveckling som tar tid att vända, tror Maria Arnholm.

– Jag hoppas – som alla svenskar – att det ska vända, men jag tror inte det kommer att ske de närmaste åren. Men man ska inte ge upp. Det finns massor av goda exempel på hur man vänt på trenden lokalt och till exempel fått högstadiekillar att börja läsa, sa Maria Arnholm under samtalet.

Arnholm, som även är förskoleminister, tryckte särskilt på förskolans betydelse för läsförmågan.

– Det är där det ska börja. Förskolan är demokratins vagga, sa ministern.

Hon var dock tveksam till förslag som lyfts fram om att barn ska lära sig läsa redan vid två års ålder.

– Jag tror på att läsa för det ofödda barnet, att använda ord, ramsor, rytmer så fort det går. Sedan ska det gå vidare via familjen och pedagoger. Men att börja läsa vid två års ålder tycker jag är ett väldigt stort steg.

Angående kritiken att de estetiska ämnena fått en svagare ställning i skolan, till förmån för till exempel matematik och naturvetenskapliga ämnen, svarade hon:

– Politik – och utbildningsfrågor – är att prioritera. Jag har mött hushållslärare, textillärare och idrottslärare som också är upprörda över att de får mindre utrymme. Allt det är väldigt viktigt. Men å andra sidan, om man inte lär sig läsa, kan man inte lära sig något annat heller. Att alla lär sig läsa är prio ett.

Exakt när hon själv knäckte läskoden har hon glömt, men hon mindes däremot en stark läsupplevelse från mellanstadiet.

– När jag läste Ulrike och kriget av Vibeke Olsson, om en ung flicka i München under andra världskriget, då förstod jag att hon var som jag. Det var min första lektion i empati och att se saker ur andras perspektiv. Det tror jag är en viktig del av läsningen.

Header logo