Barnens bästa biennal, Wanås konst, workshop hjultryck med konstnär Daniel Andersson.

Kulturrådet fördelar 17,8 miljoner kronor i utvecklingsbidrag

– Vi kan se att Kulturrådets utvecklingsbidrag har en stor betydelse för att utveckla verksamheter, stärka konstnärlig kvalitet och vitalisera kulturområdet. Vår erfarenhet visar att det är viktigt att staten har möjlighet att stimulera särskilda utvecklingsinsatser inom ramen för kultursamverkansmodellen, ett behov som snarare verkar öka än avta, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Den 15 oktober, fördelade Kulturrådet närmare 17,8 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till 41 aktörer runtom i landet. Exempel på projekt som får stöd är Författarcentrum Väst som driver projektet Romska berättelser och Malmö kulturförvaltning med Perpetual Romani.

Länsbiblioteket Dalarna och landstinget i Västmanland beviljas medel för att arbeta med metodutveckling kring läsfrämjande. Konstnärligt utvecklingsarbete och nya metoder för att tillgängliggöra kultur prövas. Två exempel är Region Hallands omfattande residensprojekt och Regionförbundet Södra Smålands utvecklingsprojekt inom scenkonst med fokus på dans. Barn och unga utgör målgrupp i flera projekt, exempelvis Ung scen norr i Norrbotten och Barnens bästa biennal i Skåne.

– Det finns en stor bredd i ansökningarna och nästan alla län har sökt, tyvärr är anslaget begränsat och endast cirka hälften av projekten kan beviljas bidrag, säger Staffan Forssell.

KONTAKT

Erik Åström
Koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin
Handläggare
Telefon: 08-519 264 39
jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic
Handläggare
Telefon: 08-519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo