Logo läsambassadören

Nominera ny läsambassadör

Det är dags att utse ny läsambassadör för perioden 2015-2017. Var med och nominera din kandidat! Maila förslaget till lasambassador2015@kulturradet.se med en kort motivering senast den 1 juni. En jury utser därefter den slutliga kandidaten som sedan tillkännages på Bok & Bibliotek i Göteborg i september.

Bakgrund

Kulturrådet beslutade år 2010 att inrätta en nationell läsambassadör i syfte att ge litteraturen och läsfrämjandet ett ansikte utåt. Inspirationen kommer från USA, Storbritannien, Irland och Australien där motsvarande utnämningar finns sedan tidigare.  Uppdraget är tvåårigt och motsvarar cirka 15 timmars arbete i veckan. Johan Unenge utsågs 2011 till Sveriges första läsambassadör. År 2013 tog Johanna Lindbäck över stafettpinnen.

Kulturrådet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett handlingsprogram för läsfrämjande utanför skolan. I handlingsprogrammet ges följande definitioner av läsfrämjande:

  • göra läsare av läskunniga
  • öppna vägar till litteraturen för den som inte läser
  • öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar
  • ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur
  • ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet

En av de största satsningarna inom ramen för Kulturrådets utvidgade uppdrag inom läsfrämjande är det nationella programmet Bokstart Sverige som började under våren 2015. Programmet vänder sig till familjer med små barn och syftar till att uppmuntra föräldrar att läsa för och samtala med sitt barn från en mycket tidig ålder. Bokstart kommer att ingå i läsambassadörens uppgifter.

Läsambassadörens uppdrag

Läsambassadören ska verka för att ge barn och unga, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Ambassadören deltar i det offentliga samtalet, inspirerar vuxna att främja ungas läsning och verkar för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen. 

Kulturrådet fungerar som stöd, men läsambassadören har stort utrymme att själv utveckla uppdraget. En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning. Ambassadören medverkar även på mässor, bokfestivaler, konferenser och andra offentliga arenor runt om i Sverige för att prata om läsning och litteratur för unga. 

Läsambassadören ska:

  • vara författare, illustratör eller tecknare
  • vara en engagerad läsfrämjare
  • ha möjlighet att nå ut och skapa förtroende hos en bred målgrupp
  • ha förmåga att arbeta självständigt

Juryn består av:
Daniel Boyaciouglu, poet
Daniel Sjölin, författare
Elin Lucassi, tecknare, handläggare, Kungliga biblioteket
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare
Nina Frid, handläggare, Kulturrådet
Sannah Salameh, programledare, konstnär
Sara Lafolie, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Sofia Gydemo, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet

Maila förslaget till lasambassador2015@kulturradet.se med en kort motivering senast den 1 juni.

KONTAKT

Zoi Santikos
Handläggare
Telefon: 08-519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

 

 

Header logo