Till navigation Till innehåll

Nyheter 2016

Sökresultat

Visar resultat 1-121

27 december 2016

Lisa Marainen, psykologstudent, skriver om smärta, den urbana normen och varför det inte finns ett enkelt svar på frågan om vad en same är. Marainen är den första oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturutövare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor. Marainen är en av pristagarna i den samiska skribent- och författarföreningen Bágos skrivartävling Giellamiella 2016.

21 december 2016

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utvidga Bokstart samt koppla satsningen till förskolan. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Regeringen tillför 10 miljoner kronor från statligt håll. 

21 december 2016

Ett av Kulturrådets uppdrag under 2017 blir att kartlägga den professionella samtida cirkusen i Sverige. Ett annat att utveckla Bokstart. Regeringen ger också Kulturrådet i uppdrag att fortsätta med bland annat utvecklingen av fristäder för förföljda konstnärer samt med Kreativa platser, satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, vilket är en del av regeringens satsning Äga rum. Detta framgår av regeringens regleringsbrev till Kulturrådet.

21 december 2016

Idag, den 21 december, publicerar Kulturrådet en kvantitativ rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan. Nytt för i år är att rapporten fokuserar på ekonomi och personal.

20 december 2016

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Kulturrådets styrelse: Kjell Englund (vd för Norrlandsoperan), Aris Fioretos (författare och professor) samt Ann-Sofie Köping Olsson (högskolelektor och forskare). Ulrika Stuart Hamilton är fortsatt ordförande i styrelsen. Ytterligare en ledamot utses under 2017.

16 december 2016

Nyligen lämnade Kulturrådet sitt remissvar till Kulturdepartementet. Kulturrådet ställer sig positiv till betänkandet Kraftsamling mot antiziganism. Bland förslagen som den tillsatta kommissionen lägger märks spridandet av utbildningsmaterial, minnesdagar och ökat stöd till det romska civilsamhället.

15 december 2016

Här kan du se filmerna från konferensen Konsten att beröra – om kulturens möjlighet att väcka frågor och bredda perspektiv. Konferensen arrangerades av Kulturrådet och Riksutställningar den 7 december 2016 på Musikaliska i Stockholm.

14 december 2016

Sex kulturtidskrifter får stöd för första gången av Kulturrådet och 30 tidskrifter får höjt stöd för 2017. Det är några av nyheterna när årets fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifterna är beslutad. Sammanlagt delar 91 kulturtidskrifter på drygt 20,5 miljoner konor. Det är en ökning jämfört med 2016 då 94 tidskrifter delade på 20,1 miljoner.

14 december 2016

20 kommuner i sex regioner får ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 12 miljoner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

7 december 2016

Kulturrådet och Riksutställningar har idag, den 7 december, en konferens på Musikaliska i Stockholm om kulturens möjligheter att bredda perspektiv. 300 personer från hela Kultursverige deltar. Konferensen utgår från ett regeringsuppdrag som myndigheterna fick i juli 2016 och handlar om aktuella frågor som normkritik och rasism.