Till navigation Till innehåll

97 miljoner till musik- och kulturskolorna

Musik- och kulturskolor i 178 kommuner får dela på 97 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta. Det här är den första av två fördelningar.   Under 2017 fördelar Kulturrådet ytterligare bidrag till kommunernas musik- och kulturskolor.

Statsbidraget gör det möjligt för kommunerna att erbjuda verksamhet som är avgiftsfri eller till en lägre avgift för nya målgrupper. Pengarna kan också användas för att kommunerna ska kunna köpa in låneinstrument, för gratis kortkurser, för orkester- eller annan verksamhet till exempel i vissa miljöer eller bostadsområden.

– Det är glädjande att intresset från kommunerna att utveckla verksamheten på kulturskolorna är så stort. Nu får fler barn och unga som inte känner till kommunens musik- eller kulturskola chansen att upptäcka den, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. 

Kulturrådets handläggare Tua Stenström berättar att många kommuner som sökt bidraget vill bredda eller utöka sin verksamhet med nya konstområden, arbeta uppsökande eller med nya samarbetspartner. Flera kommuner vill bryta könssegregeringen när det gäller vissa uttrycksformer, som till exempel dans som oftast intresserar flickor. Det finns också kommuner som vill göra det lättare för barn med funktionsnedsättning att delta.
 
– Musik- och kulturskolorna vill ofta använda skolan som arena för att nå andra än de som deltar idag. Bidraget kan då användas till prova på-verksamhet eller andra aktiviteter som ligger utanför skolämnena, säger Tua Stenström.

Totalt sökte 189 kommuner 223 miljoner kronor från Kulturrådet.

Fakta
Kulturrådet fördelar under två år utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att bidra till låga elevavgifter, göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.