Till navigation Till innehåll

55 aktörer inom den fria scenkonsten delar på summan 50 miljoner kronor. Kulturrådet fördelar verksamhetsstöd för 2017 till fria aktörer inom teater, opera, musikteater, cirkus, performance och övriga uttryck.

Kulturrådet har ökat stödet till följande åtta mottagare som uppvisar konstnärlig utveckling inom sina olika uttryck: New Opera, Banditsagor, Göteborgs Dramatiska, Skuggteatern, Teater 23, Teater De Vill, Teater Jaguar och Turteatern.

Skånegruppen Teater 23 kommer under året att utöka och stärka sin närvaro i miljonprogrammen i Malmö. Banditsagor, också baserade i Skåne, vill nå ut på mindre orter och spela utanför de traditionella teaterrummen. Musikteatergruppen Kamraterna i Stockholms län är en ny aktör som får stöd för första gången. Kulturrådet ser positivt på att genom detta, och ett ökat stöd till New Opera i Västra Götaland, kunna bidra till utveckling av det musikdramatiska området.

Av totalt 55 beviljade ansökningar riktar sig 33 stycken främst till barn och unga, vilket är drygt 60 procent.